Jurist contractenrecht

Jurist contractenrecht

Bedrijven hebben bijna dagelijks te maken met contracten. Een contract (overeenkomst) is een afspraak tussen ten minste twee partijen. Over en weer ontstaan verbintenissen. De ene partij levert bijvoorbeeld goederen, de andere betaalt voor de goederen. Het contractenrecht bevat tevens regels die bepalen wat er moet gebeuren indien één van de partijen de overeenkomst niet nakomt. Schadevergoeding, nakoming, wanprestatie en verzuim zijn termen die u tegenkomt binnen het contractenrecht. Bij een contractrechtelijk probleem staat u nooit alleen; de juristen hebben alle benodigde kennis in huis om u optimaal van dienst te zijn.

Commerciële contracten

Een commercieel contract houdt in dat twee professionele, commerciële partijen een overeenkomst sluiten. Dit kan in het kader van samenwerking (samenwerkingsovereenkomst) of bij het aangaan van een franchiseconstructie (franchiseovereenkomst). Welke naam het contract heeft maakt niet uit; alle contracten worden op dezelfde manier uitgelegd en de naam heeft geen doorslaggevende betekenis voor de inhoud. Bij commerciële contracten bestaan echter wel grote belangen. Een jurist contractenrecht kan voor u een overeenkomst opstellen of beoordelen.

Distributieovereenkomst

De distributieovereenkomst is een commercieel contract dat wordt gebruikt door wederverkopers. De distributie van bepaalde goederen wordt door een fabrikant toevertrouwd aan een verkoper die de goederen verkoopt aan groothandels of consumenten. De verkoper krijgt door de overeenkomst het recht de goederen te verkopen. Prijsafspraken mogen geen deel uitmaken van de overeenkomst. Een jurist contractenrecht adviseert u graag!

Agentuurovereenkomst

Agentuur houdt in dat een handelsagent bemiddelt tussen een opdrachtgever en potentiële klanten. De handelsagent krijgt voor elk gesloten contract een vergoeding (provisie). In de agentuurovereenkomst worden de hoogte van de provisie, de duur van de overeenkomt en aspecten van goodwill geregeld. De juristen contractenrecht helpen u graag aan de juiste overeenkomst die past bij uw werkzaamheden en markt.

Nakoming, wanprestatie en schadevergoeding

In het beste geval komen alle partijen bij de overeenkomst hun verplichtingen na. Vaak is dit niet het geval en moet de niet-nakomende partij gewezen worden op hun verplichtingen. U kunt de nakoming van de overeenkomst eisen, of vervangende schadevergoeding indien nakoming onmogelijk is. Een jurist contractenrecht kan namens u de nakoming vorderen of schadevergoeding incasseren.

De rol van Omnius

Een jurist contractenrecht is u optimaal van dienst bij het oplossen van uw juridische vraagstukken. Hij of zij adviseert over alle aspecten van het contractenrecht. Voor het opstellen van (commerciële) contracten, het beoordelen van overeenkomsten of voor ander juridisch advies bent u bij Omnius Juristen aan het juiste adres. Samen met u bepaalt uw jurist de juiste aanpak en zoekt de best mogelijke oplossing voor uw juridische vraagstuk. Bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van documenten; een jurist regelt het!

Doe nu de Document Check

Heeft u een ingebrekestelling, sommatie, dagvaarding, vonnis, brief van (de advocaat van) de wederpartij of een overeenkomst ontvangen? Wenst u advies van een jurist over de te nemen stappen? Verstuur uw document naar Omnius en laat u door een jurist adviseren. Snel weten waar u aan toe bent? Verstuur uw document hier.

De specialisten


Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 – 629 00 39 (lokaal tarief)
of stel uw vraag via de website.