Jurist bestuursrecht

Jurist bestuursrecht

 

Het bestuursrecht draait om de verhouding tussen enerzijds de burger of het bedrijf, en anderzijds de overheid. Vroeg of laat krijgt u als burger of uw bedrijf ongetwijfeld van doen met het bestuursrecht.

Hierbij kunt u denken aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bedrijf aan huis, of aan de vraag of u volgens het geldende bestemmingsplan op uw grond een aanbouw aan uw woning mag realiseren, dan wel in uw bedrijfspand aanvullende bedrijfsactiviteiten mag uitvoeren. Maar ook bijvoorbeeld de beantwoording van de vraag over wat u kunt ondernemen tegen een aan u opgelegde dwangsom, of tegen een dreigende intrekking van een aan u/uw bedrijf verleende vergunning, wordt beheerst door het bestuursrecht.

Procederen

Tegen een besluit van de overheid kunt u in de regel uw bezwaren kenbaar maken door middel van het indienen van een bezwaarschrift. Dit kan echter alleen als u belanghebbende bent bij het genomen besluit; uw belang moet een eigen, objectief, actueel en persoonlijk belang zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. Wanneer het bezwaarschrift tevergeefs is ingediend kunt u aan de rechter vragen om het besluit van het bestuursorgaan te toetsen. Een jurist bestuursrecht kan u in alle gevallen en zaken bijstaan.

Omgevingsrecht

Voor veel handelingen en activiteiten heeft u als bedrijf een omgevingsvergunning nodig. Of het nu gaat om activiteiten als bouwen, het kappen van bomen, of het in gebruik hebben van een bepaalde installatie; voor dergelijke activiteiten heeft u doorgaans een omgevingsvergunning nodig. Een jurist bestuursrecht kan u adviseren hoe u het beste een omgevingsvergunning aanvraagt en kan ook namens u bezwaar en beroep instellen bij een afwijzend besluit op uw aanvraag voor een dergelijke vergunning.

Ruimtelijk bestuursrecht

Het ruimtelijk bestuursrecht reguleert de toekenning van een bestemming aan grond en de zich daarop bevindende opstallen. Op deze wijze kan de overheid het gebruik van de ruimte beheren. Dit zorgt voor een duurzame ontwikkeling van een bepaald gebied. Centraal in deze ontwikkeling staat het bestemmingsplan. In dit plan wordt bepaald welke gebouwen of inrichtingen op een bepaald stuk grond mogen worden opgericht, en op welke wijze daarvan gebruik mag worden gemaakt. Een jurist bestuursrecht kan u helpen bij de uitleg van het bestemmingsplan of een ruimtelijke ontheffing voor u aanvragen, maar kan ook namens u optreden in het kader van de voorbereiding van de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, of namens u bezwaar en beroep instellen tegen een afwijzend besluit op uw aanvraag voor een ruimtelijke ontheffing.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Met welk bestuursrechtelijk probleem u ook wordt geconfronteerd: u staat er nooit alleen voor; de aangesloten juristen bestuursrecht hebben alle benodigde kennis in huis om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Benieuwd naar wat Omnius Juristen op het gebied van bestuursrecht concreet voor u kan betekenen? Aarzel niet en neem gerust contact op met één van onze aangesloten juristen bestuursrecht!

De rol van Omnius

Een jurist bestuursrecht van Omnius Juristen is u optimaal van dienst bij het oplossen van juridische vraagstukken. Hij of zij adviseert over alle bestuursrechtelijk getinte kwesties die spelen binnen uw onderneming. Voor het opstellen van een bezwaarschrift, het indienen van beroep of voor ander juridisch advies bent u bij Omnius aan het juiste adres. Samen met u bepaalt de jurist bestuursrecht de juiste aanpak en zoekt naar de best mogelijke oplossing voor uw juridische vraagstuk. Bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van documenten; een jurist regelt het!

Doe nu de Document Check

Heeft u een afwijzing van uw vergunningsaanvraag, een aanschrijving van de gemeente of een dagvaarding ontvangen? Wenst u advies van een jurist over de te nemen stappen? Verstuur uw document naar Omnius en laat u door een jurist adviseren. Snel weten waar u aan toe bent? Verstuur uw document hier.

De specialisten


Stel uw vraag

Neem direct contact op met Omnius Juristen via 088 – 629 00 39 (lokaal tarief)
of stel uw vraag via de website.