Beëindigingsovereenkomst opstellen

Beëindigingsovereenkomst opstellen

Wilt u de arbeidsovereenkomst tussen u en uw werknemer beëindigen met wederzijds goedvinden? Wilt u een beëindigingsovereenkomst op laten stellen door een specialist? Voor beantwoording van deze vragen bent u bij de arbeidsrecht juristen aangesloten bij Omnius Juristen aan het juiste adres. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht om een beëindigingsovereenkomst op te laten stellen.

Ontslag met wederzijds goedkeuren

Voordat er een beëindigingsovereenkomst kan worden opgesteld, moeten partijen besluiten dat het dienstverband met wederzijds goedkeuren wordt opgezegd. Bij het ontslag met wederzijds goedkeuren spreekt u samen met uw werknemer af dat het dienstverband ten einde komt. Het voordeel hiervan is dat de werknemer zelf ook wat bij het ontslag in te brengen heeft. Deze vorm van ontslag biedt daarom ruimte voor onderhandelingen en geeft vaak een beter en sneller resultaat dan de overige ontslagprocedures. Ook kan het ontslag met wederzijds goedkeuren ingezet worden als de zaak al aanhangig is bij de rechter of bij het UWV (in de vorm van een schikking). Een jurist kan u daarbij adviseren en ervoor zorgen dat het ontslag zo voordelig mogelijk is voor u en uw onderneming. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Onderhandeling

Het ontslag met wederzijds goedkeuren biedt voordelen en ruimte voor onderhandeling. Als werkgever moet u rekening houden met de belangen van de werknemer bij ontslag. De nadelige gevolgen van het ontslag kunnen bijvoorbeeld worden gecompenseerd door een transitievergoeding. U betaalt dan een geldbedrag ter compensatie van het ontslag. Via het ontslag met wederzijds goedkeuren kunt u de vergoeding lager uit laten komen dan dat de rechter deze vast zou stellen. Bovendien spaart u gerechtelijke kosten uit.

Ook de (partiële) ongedaanmaking van een concurrentie- of relatiebeding behoort tot de mogelijkheden en kan ingezet worden om snel tot ontslag te komen. Een jurist is er voor u om het beste resultaat uit de onderhandeling te halen.

Opstellen beëindigingsovereenkomst

U kunt een werknemer een beëindigingsovereenkomst aanbieden wanneer u van plan bent  hem te ontslaan. Via een beëindigingsovereenkomst kiest u er beide voor het dienstverband te beëindigen. In de beëindigingsovereenkomst wordt meestal ook een transitievergoeding beloofd. Voorafgaande het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst moet u samen met de werknemer afspraken maken over het einde van het dienstverband (denk aan de transitievergoeding). Alle afspraken worden door de jurist opgenomen in de overeenkomst.

Onder andere vastgelegd in de overeenkomst

 • De einddatum van het dienstverband
 • Doorbetaling salaris
 • Transitievergoeding (gouden handdruk)
 • Vergoeding kosten rechtsbijstand
 • Wat te doen met evt. concurrentiebeding?
 • Geheimhoudingsbeding
 • Getuigschrift

Wat u kunt verwachten

 • Inventariseren van feiten en omstandigheden
 • Adviesgesprek
 • Opstellen beëindigingsovereenkomst

Direct contact voor een kosteloze intake

Arbeidsrecht (werkgever)

Hoe kan ik bij een reorganisatie personeel ontslaan?

Personeel vormt een grote kostenpost en in tijden van financiële krapte is het soms aan te raden te snijden in uw personeelsbestand. Ontslag is een mogelijkheid. Om werknemers te mogen ontslaan heeft u een vergunning nodig van het UWV-WERKbedrijf. U moet aantonen dat het ontslag nodig is vanwege bedrijfseconomische redenen. Daarnaast moet u rekening houden met het afspiegelingsbeginsel. Het ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen is een complexe, langdurende procedure die vraagt om een daadkrachtige aanpak. Een ontslagspecialist kan de reorganisatie van uw onderneming begeleiden en zorgen dat alles volgens de regels verloopt.

Moet ik een werknemer altijd een transitievergoeding aanbieden?

Nee, uw werknemer heeft niet in alle gevallen recht op een transitievergoeding. Sinds 1 juli 2015 geldt de kantonrechtersformule niet meer. In plaats daarvan is de transitievergoeding in het leven geroepen. Uw werknemer krijgt een transitievergoeding wanneer hij/zij ten tijde van het ontslag 2 jaar of langer in dienst is bij u. Dit geldt zowel voor tijdelijke als vaste contracten.

Het is lastig een algemeen advies of raamwerk te schetsen of een werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Een ontslagspecialist kan aan de hand van alle feiten en omstandigheden beoordelen of u uw werknemer een transitievergoeding verschuldigd bent.

Gelden er speciale regels bij het ontslag van een bestuurder of directeur?

Voor de zogenaamde statutair directeur gelden andere ontslagregels dan voor normale werknemers. Een statutair is een directeur die door een aandeelhoudersbesluit is aangesteld. Alleen in dat geval is sprake van een statutair directeur. Directeurs of bestuurders die zijn aangesteld zijn geen statutair directeur als zij zonder aandeelhoudersbesluit zijn aangesteld.

Voor de statutair directeur geldt het algemene opzegverbod niet. Deze directeur kan te allen tijde worden ontslagen door het orgaan dat ook bevoegd was de directeur aan te stellen. Bij het ontslag moeten wel de opzegtermijnen in acht worden genomen. Een jurist staat directeuren bij die worden geconfronteerd met een ontslagbesluit.

Kan ik personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?

Is de bedrijfseconomische situatie van uw bedrijf verslechterd? Wilt u inkrimpen qua werknemers? Of wilt u een deel van uw personeel ontslaan? U doet er goed aan te allen tijde advies in te winnen van een jurist arbeidsrecht wanneer u een werknemer of meerdere werknemers wilt ontslaan. Bij bedrijfseconomisch ontslag heeft u te maken met een aantal zaken die u niet tegenkomt in een reguliere ontslagprocedure. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht om uw zaak te behandelen.

Bedrijfseconomisch ontslag
Bij het bedrijfseconomisch ontslag heeft u te maken met het afspiegelingsbeginsel. Dit beginsel bepaalt wie u wel en wie u niet kunt ontslaan. Het ontslag dient verdeeld te worden over bepaalde leeftijdsgroepen binnen de categorieën van uitwisselbare functies. Deze categorie uitwisselbare functies moet voor en na de verkleining van het personeelsbestand zoveel mogelijk gelijk blijven. Als u niet voldoet aan het afspiegelingsbeginsel is de kans groot dat het UWV Werkbedrijf u niet de vereiste ontslagvergunning verstrekt. Indien eenmaal de vergunning is verstrekt krijgt u te maken met een aantal andere voorwaarden, bijvoorbeeld de wederindiensttredingsvoorwaarde. U mag pas na 26 weken na het ontslag nieuwe werknemers aannemen voor de functies van de ontslagenen.

Jurist arbeidsrecht
Bedrijfseconomisch- en collectief ontslag zijn uiterst ingewikkelde procedures. Indien u voornemens bent veel werknemers te ontslaan doet u er goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium het advies van een jurist arbeidsrecht in te winnen. Zo voorkomt u onnodige kosten en wordt het ontslag voortvarend afgewikkeld. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht voor vragen over bedrijfseconomisch ontslag.

Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Uw werknemer krijgt een transitievergoeding wanneer hij/zij ten tijde van het ontslag 2 jaar of langer in dienst is bij u. Dit geldt zowel voor tijdelijke als vaste contracten. Recht op transitievergoeding kan ook ontstaan wanneer u een werknemer onterecht heeft ontslagen of indien het ontslag aan u als werkgever valt te verwijten. Bij een ontslagprocedure via de kantonrechter, ontslag met wederzijds goedvinden of bij een collectief ontslag zal in de regel aanspraak worden gemaakt op een transitievergoeding. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht voor een advies op maat. Zo voorkomt u dat u een te hoge transitievergoeding moet betalen of een lange kostbare ontslagprocedure moet volgen.

Mag ik iemand per direct ontslaan?

Wilt u een werknemer op staande voet ontslaan? Of wilt u weten wat een dringende reden is voor ontslag op staande voet? Of heeft u ontslag op staande voet gegeven en bent u verwikkeld geraakt in een juridische procedure? Ontslag op staande voet moet volgens de regels worden gegeven. Doet u dit niet, dan loopt u de kans dat het ontslag ongeldig is en u kosten moet maken om een werknemer schadeloos te stellen. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht wanneer u te maken heeft met ontslag.

Ontslag werknemer
Ontslag op staande voet is een vorm van ontslag dat per direct werking heeft. Vanaf het moment van ontslag is de werknemer niet meer in dienst en hoeft u ook geen loon meer te betalen. Een geldig ontslag op staande voet moet voldoen aan drie voorwaarden:

 1. Er is sprake van een dringende reden;
 2. De reden moet aan de werknemer direct bekend worden gemaakt;
 3. Het ontslag geschiedt onverwijld (u kunt niet een paar dagen wachten).

Als u een werknemer ontslaat en niet alle formaliteiten worden in acht genomen, is het ontslag vernietigbaar. In dat geval kan de werknemer een procedure bij de kantonrechter starten om het ontslag aan te vechten.

Jurist arbeidsrecht
Mocht het komen tot een juridische procedure na een ontslag op staande voet, dan staan de juristen arbeidsrecht aangesloten bij Omnius Juristen u met raad en daad ter zijde. De aangesloten juristen kunnen trachten te voorkomen dat u een transitievergoeding of achterstallig loon moet betalen. Het loon of de vergoeding kan zeer snel oplopen en vormt een grote kostenpost. Raadpleeg dan ook zo snel mogelijk een jurist wanneer u een vraag heeft over ontslag op staande voet.

De rol van Omnius

Bij de jurist uit het Omnius netwerk bent u aan het juiste adres voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het aanvragen van ontslag, advies bij reorganisaties, of onderhandelingen over een transitievergoeding. Kies voor een ervaren arbeidsrecht specialist.

Laat u adviseren over alle voorkomende arbeidsrechtelijk kwesties binnen uw onderneming. Samen met u zal de jurist de juiste aanpak bepalen en zoeken naar de best mogelijke oplossing voor uw juridische vraagstuk. Bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van documenten; een jurist regelt het!

Doe nu de Document Check

Heeft u een dagvaarding, oproep van de rechtbank, vonnis, beschikking of brief van de advocaat of jurist van de wederpartij ontvangen? Wenst u advies van een jurist over de te nemen stappen? Verstuur uw document naar Omnius en laat u door een jurist adviseren. Snel weten waar u aan toe bent? Verstuur uw document hier.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met Omnius Juristen via 088 – 629 00 39 (lokaal tarief) of stel uw vraag via de website.

De specialisten