Arbeidsovereenkomst opstellen

Arbeidsovereenkomst opstellen

Voor werknemers >

Wilt u een arbeidsovereenkomst laten opstellen door een arbeidsrechtspecialist? Een goede arbeidsovereenkomst is belangrijk. In de overeenkomst legt u de afspraken die u maakt met de werknemer over het dienstverband vast. Onderwerpen die in de arbeidsovereenkomst onder andere vastgelegd worden zijn:

 • Werktijden en vakantiedagen
 • Loon (salaris)
 • Concurrentiebeding
 • Geheimhoudingsplicht
 • Duur van het dienstverband
 • Etc.

Raadpleeg een van de Omnius Juristen wanneer u een arbeidsovereenkomst wilt laten opstellen of wanneer u uw arbeidsovereenkomst wilt laten beoordelen door een jurist arbeidsrecht.

Arbeidsrelatie en arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst beheerst de relatie tussen de werknemer en de werkgever. Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst is het fundament van de arbeidsrelatie. Een jurist kan u voorzien van de juiste overeenkomst voor uw situatie.

Soorten arbeidsovereenkomst

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Het komt geregeld voor dat een medewerker in dienst is bij een werkgever, terwijl hij op basis van een freelancecontract als ZZP’er aan de slag is gaan.
De wet bepaalt of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het maakt niet daarbij niet uit welk soort overeenkomst u heeft ondertekend. Als aan de volgende drie vereisten wordt voldaan, is er sprake van een arbeidsovereenkomst:

 • Er is een gezagsverhouding. U als werkgever mag uw werknemer opdrachten geven.
 • De werknemer ontvangt salaris (loon).
 • De werknemer moet zelf de werkzaamheden verrichten en mag daarbij (behalve collega’s) niemand laten helpen of inhuren.

Het is van belang dat u duidelijk voor ogen heeft wat voor dienstverband u met uw werknemer wilt aangaan. Niet in alle gevallen is een arbeidsovereenkomst de beste keuze. Er zijn verschillenden soorten arbeidsovereenkomsten:

 • Een contract voor bepaalde tijd
 • Een contract voor onbepaalde tijd
 • Een uitzendcontract
 • Een contract voor de duur van een project
 • Oproepovereenkomst

Welke variant u kiest heeft gevolgen voor onder andere de proeftijd en ontslagregels. Een jurist kan u adviseren welk type arbeidsovereenkomst het beste bij u en uw onderneming past!

Inhoud arbeidsovereenkomst

Het is belangrijk om de afspraken over het dienstverband vast te leggen in een contract. De afspraken legt u vast in een individuele arbeidsovereenkomst. Hoewel een mondelinge overeenkomst ook geldig is, raden wij aan om de afspraken schriftelijk vastleggen. Zo voorkomt u arbeidsconflicten in de toekomst en het contract is een goed bewijsmiddel. Na ondertekening wordt de arbeidsovereenkomst bindend en kunt u in beginsel niet meer onder de gemaakte afspraken uitkomen.
In de arbeidsovereenkomst legt u onder andere de arbeidsvoorwaarden vast. Welke arbeidsvoorwaarden u in de arbeidsovereenkomst wilt opnemen is aan u en de werknemer. Voorbeelden van arbeidsvoorwaarden zijn onder andere:

 • Verlof- en vakantiedagen
 • Salaris
 • Reiskostenvergoeding
 • Auto van de zaak
 • Laptop/telefoon van de zaak
 • Educatie
 • Pensioen

Over sommige arbeidsvoorwaarden, zoals het aantal vakantiedagen, zijn wettelijke regels opgesteld. Afwijken hiervan mag enkel als dit in het voordeel van de werknemer is. Een jurist zorgt ervoor dat de voorwaarden in de overeenkomst niet in strijd met de wet zijn.

Arbeidsovereenkomst opstellen

In de overeenkomst worden uw rechten en plichten opgesomd, maar ook die van uw werknemer. Voorbeelden zijn:

 • Werktijden en vakantiedagen
 • Loon (salaris)
 • Concurrentiebeding
 • Geheimhoudingsplicht
 • Duur van het dienstverband

Direct contact voor een kosteloze intake

Heeft u vragen over een arbeidsovereenkomst? Wilt u een arbeidsovereenkomst laten opstellen of wijzigen? Raadpleeg een gespecialiseerde arbeidsrecht jurist van Omnius Juristen.

Wat u kunt verwachten
 • Beoordelen feiten en omstandigheden
 • Bespreking arbeidsvoorwaarden op basis van een gesprek
 • Opstellen arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst opstellen voor bestuurder/directeur

Wilt u een nieuwe bestuurder aanstellen? Heeft u vragen over een aan te beiden arbeidsovereenkomst? Of wilt u uw arbeidsovereenkomst laten beoordelen door een specialist? Het aannemen van een bestuurder doet u niet dagelijks. Laat een jurist u de juridische zaken regelen door het opstellen van een correcte arbeidsovereenkomst.

In de arbeidsovereenkomst vindt u als werkgever vooral plichten. Denk onder andere aan:

 • Werktijden en vakantiedagen
 • Loon (salaris)
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Duur van het dienstverband

Direct contact voor een kosteloze intake

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst is geen sinecure. Eenmaal getekend is de overeenkomst bindend en kunt u er nauwelijks onderuit komen. Een goed opgestelde arbeidsovereenkomst houdt rekening met alle feiten en omstandigheden.

Arbeidsrecht (werkgever)

Hoe kan ik bij een reorganisatie personeel ontslaan?

Personeel vormt een grote kostenpost en in tijden van financiële krapte is het soms aan te raden te snijden in uw personeelsbestand. Ontslag is een mogelijkheid. Om werknemers te mogen ontslaan heeft u een vergunning nodig van het UWV-WERKbedrijf. U moet aantonen dat het ontslag nodig is vanwege bedrijfseconomische redenen. Daarnaast moet u rekening houden met het afspiegelingsbeginsel. Het ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen is een complexe, langdurende procedure die vraagt om een daadkrachtige aanpak. Een ontslagspecialist kan de reorganisatie van uw onderneming begeleiden en zorgen dat alles volgens de regels verloopt.

Moet ik een werknemer altijd een transitievergoeding aanbieden?

Nee, uw werknemer heeft niet in alle gevallen recht op een transitievergoeding. Sinds 1 juli 2015 geldt de kantonrechtersformule niet meer. In plaats daarvan is de transitievergoeding in het leven geroepen. Uw werknemer krijgt een transitievergoeding wanneer hij/zij ten tijde van het ontslag 2 jaar of langer in dienst is bij u. Dit geldt zowel voor tijdelijke als vaste contracten.

Het is lastig een algemeen advies of raamwerk te schetsen of een werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Een ontslagspecialist kan aan de hand van alle feiten en omstandigheden beoordelen of u uw werknemer een transitievergoeding verschuldigd bent.

Gelden er speciale regels bij het ontslag van een bestuurder of directeur?

Voor de zogenaamde statutair directeur gelden andere ontslagregels dan voor normale werknemers. Een statutair is een directeur die door een aandeelhoudersbesluit is aangesteld. Alleen in dat geval is sprake van een statutair directeur. Directeurs of bestuurders die zijn aangesteld zijn geen statutair directeur als zij zonder aandeelhoudersbesluit zijn aangesteld.

Voor de statutair directeur geldt het algemene opzegverbod niet. Deze directeur kan te allen tijde worden ontslagen door het orgaan dat ook bevoegd was de directeur aan te stellen. Bij het ontslag moeten wel de opzegtermijnen in acht worden genomen. Een jurist staat directeuren bij die worden geconfronteerd met een ontslagbesluit.

Kan ik personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?

Is de bedrijfseconomische situatie van uw bedrijf verslechterd? Wilt u inkrimpen qua werknemers? Of wilt u een deel van uw personeel ontslaan? U doet er goed aan te allen tijde advies in te winnen van een jurist arbeidsrecht wanneer u een werknemer of meerdere werknemers wilt ontslaan. Bij bedrijfseconomisch ontslag heeft u te maken met een aantal zaken die u niet tegenkomt in een reguliere ontslagprocedure. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht om uw zaak te behandelen.

Bedrijfseconomisch ontslag
Bij het bedrijfseconomisch ontslag heeft u te maken met het afspiegelingsbeginsel. Dit beginsel bepaalt wie u wel en wie u niet kunt ontslaan. Het ontslag dient verdeeld te worden over bepaalde leeftijdsgroepen binnen de categorieën van uitwisselbare functies. Deze categorie uitwisselbare functies moet voor en na de verkleining van het personeelsbestand zoveel mogelijk gelijk blijven. Als u niet voldoet aan het afspiegelingsbeginsel is de kans groot dat het UWV Werkbedrijf u niet de vereiste ontslagvergunning verstrekt. Indien eenmaal de vergunning is verstrekt krijgt u te maken met een aantal andere voorwaarden, bijvoorbeeld de wederindiensttredingsvoorwaarde. U mag pas na 26 weken na het ontslag nieuwe werknemers aannemen voor de functies van de ontslagenen.

Jurist arbeidsrecht
Bedrijfseconomisch- en collectief ontslag zijn uiterst ingewikkelde procedures. Indien u voornemens bent veel werknemers te ontslaan doet u er goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium het advies van een jurist arbeidsrecht in te winnen. Zo voorkomt u onnodige kosten en wordt het ontslag voortvarend afgewikkeld. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht voor vragen over bedrijfseconomisch ontslag.

Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Uw werknemer krijgt een transitievergoeding wanneer hij/zij ten tijde van het ontslag 2 jaar of langer in dienst is bij u. Dit geldt zowel voor tijdelijke als vaste contracten. Recht op transitievergoeding kan ook ontstaan wanneer u een werknemer onterecht heeft ontslagen of indien het ontslag aan u als werkgever valt te verwijten. Bij een ontslagprocedure via de kantonrechter, ontslag met wederzijds goedvinden of bij een collectief ontslag zal in de regel aanspraak worden gemaakt op een transitievergoeding. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht voor een advies op maat. Zo voorkomt u dat u een te hoge transitievergoeding moet betalen of een lange kostbare ontslagprocedure moet volgen.

Mag ik iemand per direct ontslaan?

Wilt u een werknemer op staande voet ontslaan? Of wilt u weten wat een dringende reden is voor ontslag op staande voet? Of heeft u ontslag op staande voet gegeven en bent u verwikkeld geraakt in een juridische procedure? Ontslag op staande voet moet volgens de regels worden gegeven. Doet u dit niet, dan loopt u de kans dat het ontslag ongeldig is en u kosten moet maken om een werknemer schadeloos te stellen. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht wanneer u te maken heeft met ontslag.

Ontslag werknemer
Ontslag op staande voet is een vorm van ontslag dat per direct werking heeft. Vanaf het moment van ontslag is de werknemer niet meer in dienst en hoeft u ook geen loon meer te betalen. Een geldig ontslag op staande voet moet voldoen aan drie voorwaarden:

 1. Er is sprake van een dringende reden;
 2. De reden moet aan de werknemer direct bekend worden gemaakt;
 3. Het ontslag geschiedt onverwijld (u kunt niet een paar dagen wachten).

Als u een werknemer ontslaat en niet alle formaliteiten worden in acht genomen, is het ontslag vernietigbaar. In dat geval kan de werknemer een procedure bij de kantonrechter starten om het ontslag aan te vechten.

Jurist arbeidsrecht
Mocht het komen tot een juridische procedure na een ontslag op staande voet, dan staan de juristen arbeidsrecht aangesloten bij Omnius Juristen u met raad en daad ter zijde. De aangesloten juristen kunnen trachten te voorkomen dat u een transitievergoeding of achterstallig loon moet betalen. Het loon of de vergoeding kan zeer snel oplopen en vormt een grote kostenpost. Raadpleeg dan ook zo snel mogelijk een jurist wanneer u een vraag heeft over ontslag op staande voet.

De rol van Omnius

Bij de Omnius Juristen bent u aan het juiste adres voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het aanvragen van ontslag, advies bij reorganisaties, of onderhandelingen over een transitievergoeding. Kies voor een ervaren arbeidsrecht specialist. Laat u adviseren over alle voorkomende arbeidsrechtelijk kwesties binnen uw onderneming. Samen met u zal de jurist de juiste aanpak bepalen en zoeken naar de best mogelijke oplossing voor uw juridische vraagstuk. Bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van documenten; een jurist regelt het!

Doe nu de Document Check

Heeft u een dagvaarding, oproep van de rechtbank, vonnis, beschikking of brief van de advocaat of jurist van de wederpartij ontvangen? Wenst u advies van een jurist over de te nemen stappen? Verstuur uw document naar Omnius en laat u door een jurist adviseren. Snel weten waar u aan toe bent? Verstuur uw document hier.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met Omnius Juristen via 088 – 629 00 39 (lokaal tarief)
of stel uw vraag via de website.

De specialisten