Vreemdelingenrecht

Omnius Juristen is gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Door onze ruime ervaring in het vreemdelingenrecht kunnen we u goed en snel helpen.

Wenst u hulp bij het aanvragen verblijfsvergunning voor een kort verblijf of bij het aanvragen voor een verblijfsvergunning gezinsherreniging? Wij staan 7 dagen per week voor u klaar.

Wij bieden u altijd een gratis telefonisch intakegesprek. Hierin legt u uw situatie uit en wij kunnen u al voorzien van het eerste advies. Zo weet u snel waar u aan toe bent.

 

 • Gespecialiseerd in vreemdelingenrecht
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • Gratis intakegesprek
 • Wij werken landelijk

088 - 629 00 39

Bel gratis met één van onze juristen.

06 - 59 98 94 96

Sla dit nummer op in uw contacten en stel uw vraag

Specialisten in Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht houdt zich bezig met de rechtspositie van niet-Nederlanders die in Nederland toegelaten willen worden en/of willen verblijven. Wij als specialisten in vreemdelingenrecht kunnen u als familielid of belanghebbende helpen bij een dergelijke aanvraag indienen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Onze juristen helpen u graag verder in deze procedure.

Wij kunnen u onder andere helpen bij het aanvragen van de volgende type verblijfsvergunningen:

 • Gezinshereniging;
 • Werkvergunning;
 • Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

 

Gratis intakegesprek

Onze intakebalie beoordeelt uw zaak kosteloos. Zo weet u snel waar u aan toe bent en hoe wij u kunnen helpen.


  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Gezinshereniging

  Het is mogelijk om uw partner, echtgenoot of (minderjarig) kind naar Nederland toe te halen. Dit wordt ook wel een gezinshereniging genoemd. Hiervoor dient u een aanvraag in via de IND. Dit wordt ook wel de Toegangs- en Verblijfsprocedure (TEV) genoemd. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden.

  Toegang- en Verblijfsprocedure

  Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een buitenlandse partner, echtgenoot of (minderjarig) kind naar Nederland te halen. Zo dient een buitenlandse partner geslaagd te zijn voor het inburgeringsexamen alvorens de aanvraag ingediend wordt. Daarnaast dient u als aanvrager (en referent) in bezit te zijn van een Nederlandse verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit.

  Voor een gezinshereniging zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

   1. U dient als aanvrager (referent) zelfstandig, voldoende en duurzaam inkomen te hebben.
   • Zelfstandig inkomen houdt in dat u zelf inkomsten heeft. U kunt hierbij denken aan loon uit dienstverband, inkomen als zelfstandige of freelancer of uit uitkeringen waarover premie is betaald (zoals de WAO, WIA, WW en de Ziektewet). Andere inkomsten kunnen ook als inkomen beschouwd worden, zoals huurinkomsten.
   • Daarnaast dient u het bruto wettelijk minimumloon te verdienen. De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wettelijk minimumloon is met ingang van 1 juli 2022 vastgesteld op € 1.725,00 exclusief vakantiegeld en € 1.863,00 inclusief vakantiegeld. Bij een aanvraag voor een (pleeg)kind, adoptiekind of een ander familielid kunt u het inkomen van uw partner in bepaalde gevallen meerekenen.
   • Tot slot dient uw inkomen duurzaam te zijn. Dit houdt in dat u in loondienst bent en u nog een jaarcontract of een contract voor onbepaalde tijd hebt. Voor een ondernemer geldt dat u minimaal 18 maanden voor de aanvraag ten minste een brutowinst had dat gelijk was aan het wettelijk minimumloon.
   1. Uw partner, echtgenoot of kind heeft in het land van herkomst het inburgeringsexamen behaald. Alle personen die MVV-plichtig en tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd zijn, hebben de plicht om het basisexamen inburgering af te leggen. Dit kan afgelegd worden op de Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst.
   2. U heeft als aanvrager (referent) de Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse verblijfsvergunning.

   U dient in bezit te zijn van een Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.

   1. U gaat samenwonen met uw partner of kind in Nederland.

   Na aankomst van uw partner in Nederland dient u samen ingeschreven te staan op één adres. Indien dit niet het geval is, kan de verblijfsvergunning van uw partner ingetrokken worden.

   1. U bent beiden ouder dan 21 jaar bij een aanvraag voor een partner. Voor gezinsleden geldt dat de kinderen jonger dan 18 jaar zijn.

   U dient beiden ouder dan 21 jaar te zijn indien u een aanvraag voor partner of een echtgenoot indient. Indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap al in het buitenland bestond, dient u beiden minimaal 18 jaar te zijn. Bij een aanvraag voor een minderjarig gezinslid geldt dat de kinderen jonger dan 18 jaar zijn.

   Vrijstelling inkomensvereiste

   In een aantal gevallen bent u vrijgesteld van het inkomensvereiste. In de volgende gevallen kan u vrijstelling verleend worden:

   • U heeft als referent de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
   • U bent volledig of blijvend arbeidsongeschikt en ontvangt een WAO, WAZ, Wajong of een WIA-uitkering;
   • U kunt blijvend niet voldoen aan de plicht tot arbeidsinschakeling. Dit houdt in dat u langdurig een bijstandsuitkering ontvangt en door de gemeente al minimaal 5 jaar vrijgesteld bent van de plicht tot arbeidsinschakeling.
   Vrijstelling inburgeringsplicht

   In bepaalde gevallen kan een vrijstelling of ontheffing verleend worden aan de vreemdeling voor zijn/haar inburgeringsplicht:

   • U heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
   • U bent jonger dan 18 jaar;
   • U heeft de nationaliteit van een Europees land, Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigd Konikrijk, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea of Zwitserland;
   • U heeft langdurig in een ander Europees land gewoond;
   • U heeft 8 jaar in Nederland gewoond tussen uw 6e en 18e levensjaar;
   • U heeft de Surinaamse nationaliteit en heeft minimaal het lager onderwijs in Nederland of in Suriname afgerond.

   MVV

   In de meeste gevallen is een speciaal visum nodig om naar Nederland toe te kunnen reizen: een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Tijdens de aanvraag kunt u dit visum tegelijkertijd aanvragen. Indien de aanvraag toegekend wordt, kan de vreemdeling het visum in land van herkomst ophalen om naar Nederland af te reizen. In Nederland kan vervolgens het verblijfsdocument opgehaald worden bij een IND-loket.

   Heeft u een buitenlandse partner, echtgenoot of (minderjarig) kind die u naar Nederland wilt halen? Neem dan contact op met onze juristen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Wij verrichten vrijblijvend de intake met u om uw situatie in kaart te brengen en kansen in te schatten.

   Werkvergunning

   Het is mogelijk om als werkgever een werknemer buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland in dienst te nemen. Hiervoor dient u een werkgevergunning aan te vragen. Afhankelijk van het geval kan een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aangevraagd worden. Omnius Juristen kan u als werkgever helpen bij het indienen van een dergelijke aanvraag.

   Werkvergunningen korter dan 3 maanden

   Het is mogelijk om als werknemer (tijdelijk) in Nederland te komen werken. Indien u als werkgever een werknemer voor korter dan 3 maanden in dienst wilt nemen, dient er een tewerkstellingsvergunning (ook wel: werkvergunning) te worden aangevraagd bij het UWV. Indien een dergelijke werkvergunning verleend wordt door het UWV, kan de werknemer voor maximaal 3 maanden in Nederland werken.

   Werkvergunningen langer dan 3 maanden

   Indien u als werkgever een werknemer voor langer dan 3 maanden in Nederland wilt laten werken, dient er een werkvergunning én een verblijfsvergunning aangevraagd te worden. Dit wordt ook wel een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) genoemd. Deze aanvraag dient u niet in bij het UWV, maar bij de IND. Dit is echter geen gemakkelijk proces. Zo moet u als werkgever kunnen aantonen dat u geen geschikte kandidaat gevonden heeft in Nederland of een ander Europees land. Omnius Juristen kan u hierin adviseren en begeleiden.

   Uitzondering strenge procedure

   In bepaalde gevallen kunnen werknemers een uitzondering krijgen op de strenge procedure:

   • Artiesten met een bepaald inkomen;
   • Aziatische koks;
   • Buitenlandse studenten met een maximum werkweek van 16 uur;
   • Stagiairs;
   • Praktikanten;
   • Kloosterlingen of zendelingen;
   • Asielzoekers die maximaal 24 weken van de 52 weken werken.

    

   Bent u voornemens om een buitenlandse werknemer in dienst te nemen? Of wilt u weten wat uw mogelijkheden en kansen zijn? Neem dan gerust contact met één van onze juristen voor een vrijblijvend intakegesprek.

    

   Verblijfsvergunning onbepaalde tijd

   Hebt u al minimaal 5 jaar een Nederlandse verblijfsvergunning en wilt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen? De specialisten van Omnius Juristen helpen u graag verder.

    

   Voorwaarden

   U kunt in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd indien u minimaal 5 jaar op basis van een Nederlandse verblijfsvergunning in Nederland verblijft. Hiervoor dient u een aanvraag in bij de IND, alvorens uw geldige verblijfsvergunning verloopt. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

   • U dient over voldoende bestaansmiddelen te beschikken en minimaal het normbedrag te verdienen:
    • Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.207,50
    • Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.304,10
   • U dient het inburgeringsexamen behaald te hebben indien u minimaal 18 jaar oud bent. In bepaalde gevallen kunt u uitgezonderd worden van uw inburgeringsplicht, zoals bij de AOW-gerechtigde leeftijd.
   • U dient ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen (BRP).
   • U dient altijd voldaan te hebben aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning en voldoet daar nog steeds aan.
   • U mag geen gevaar zijn voor de openbare orde of nationale veiligheid.
   • Uw hoofdverblijf in de afgelopen 5 jaar is altijd in Nederland geweest.
   • U hebt altijd uw verblijfsvergunning op tijd aangevraagd.

    

   Indien u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd. De verblijfsvergunning is voor 5 jaar geldig en kan iedere 5 jaar vernieuwd worden.

   Vreemdelingenrecht advocaat vs vreemdelingenrecht jurist

   Wij zijn juristen gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. In de meeste situaties kunt u net zo goed bij een vreemdelingenrecht advocaat als een vreemdelingenrecht jurist terecht. Het voordeel van een vreemdelingenrecht jurist is dat het vaak een stuk voordeliger is en dat uw zaak net zo goed en snel behartigd wordt. Ervaring is hierin key. Heeft u recht op een toevoeging? Dan brengen wij u in contact met onze partner. Zij zijn advocaten gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Weet u nog niet of u een advocaat of jurist nodig heeft? Geen zorgen u kunt altijd bij ons terecht voor een gratis intake gesprek.

   7 dagen per week bereikbaar

   Ma - Vr:  08:00 - 20:00 uur
   Za & Zo: 12:00 - 16:00 uur

   Omnius Juristen BV

   Wij werken door heel Nederland.

   088 - 629 00 39
   office@omniusjuristen.nl

   Dr Hub van Doorneweg 167
   5026 RC Tilburg

   KvK 73373036

    

    

   Vaste en heldere tarieven

   Bij Omnius Juristen weet u altijd waar u aan toe bent. Als eerste juridische dienstverlener in Nederland biedt Omnius juridische diensten van juristen voor vaste tarieven. Bij meer complexe zaken werken specialisten van Omnius Juristen met een vast en helder uurtarief. U heeft achteraf dus geen ongewenste verrassingen.

   }

   Kosteloze telefonische intake

   Bij de intake wordt gezocht naar de best passende juridische oplossing voor uw situatie.

   Juridische kansen en risico's

   Wij schatten vooraf de juridische risico’s en kansen in. U weet vooraf waar u aan begint.

   i

   Onderhandelen, contract opstellen, bezwaar opstellen

   We komen op voor jouw belangen en gaan voor een maximaal juridisch resultaat.

   Procederen of in beroep

   Alleen als het echt nodig is

   Hoe kunnen wij u helpen?

   088 - 629 00 39

   Bel gratis met een jurist van de Omnius Intakebalie voor een eerstelijns advies en een inschatting van de slagingskans en eventuele kosten.

   7 dagen per week bereikbaar

   Ma - vr:  08:00 – 20:00 uur
   Za - zo:   12:00 – 16:00 uur

   Wij helpen u altijd, verzekerd of onverzekerd

   Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat 'de vrije advocaat keuze rechtsbijstandverzekering' ook voor bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen geldt. De vrije keuze van rechtshulpverlener betekent dat u een jurist of advocaat naar keuze mag inschakelen als u een rechtsbijstandverzekering heeft. Voorheen gold deze vrije keuze alleen voor gerechtelijke of administratieve procedures, maar nu is bepaald dat ook in de onderhandelfase al aanspraak op de vrije advocaat keuze kan worden gemaakt. De keuze is aan u.

   Wij gaan graag het gesprek met uw verzekeraar aan over uw dekking en het inschakelen van een rechtshulpverlener naar keuze.

   Wij werken inmiddels al jaren samen met een flink aantal rechtsbijstandverzekeraars maar helpen uiteraard ook als je verzekering geen dekking biedt of als je helemaal niet verzekerd bent.

   088 - 629 00 39

   Bel gratis met een jurist van de Omnius Intakebalie voor een eerstelijns advies en een inschatting van de slagingskans en eventuele kosten.

   7 dagen per week bereikbaar

   Ma - Vr:  08:00 – 20:00 uur
   Za & Zo:  12:00 – 16:00 uur

   Omnius Juristen BV

   Wij werken door heel Nederland.

   088 - 629 00 39
   office@omniusjuristen.nl

   Dr Hub van Doorneweg 167
   5026 RC Tilburg

   KvK 73373036

   Gratis intakegesprek

   Eén van onze juristen neemt binnen één werkdag contact met u op voor een gratis telefonisch intakegesprek.


    Ik ga akkoord met het privacy statement.

    • vaste en heldere tarieven
    • 7 dagen per week bereikbaar
    • Als beste beoordeeld (gemiddeld een 8)
    • Wij werken landelijk