Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een zeer breed rechtsgebied en bestaat uit veel verschillende onderdelen. Van een verbintenis zoals een contract, kunt u niet zomaar afkomen.

Wij bieden u altijd een gratis telefonisch intakegesprek. Hierin legt u uw situatie uit en wij kunnen u al voorzien van het eerste advies. Zo weet u snel waar u aan toe bent.

 

 • Gespecialiseerd in verbintenissenrecht
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • Gratis intakegesprek
 • Wij werken landelijk

088 - 629 00 39

Bel gratis met één van onze juristen.

06 - 59 98 94 96

Sla dit nummer op in uw contacten en stel uw vraag

Verbintenissenrecht jurist nodig?

Een verbintenis is te zien als een rechtsverhouding tussen twee of meer personen, waarbij de ene partij een bepaalde prestatie moet leveren, waar de andere partij dan aanspraak op maakt. Een bekend voorbeeld hierbij is een contract.Partij A kan zich verplichten om voor partij B werkzaamheden uit te voeren en beide partijen kunnen hierover afspraken maken in de vorm van een contract.Een andere vorm van een verbintenis is aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad. Hierbij ontstaat er een schadevergoedingsverplichting voor één van de partijen.

Onze juristen kunnen u in nagenoeg alle verbintenisrechtelijke kwesties helpen, dus twijfel geen seconde en vraag om hulp. Hieronder vindt u een korte opsomming van de zaken waarbij wij onder andere kunnen helpen:

Bel nu voor een verblijvende intake via 088 – 629 00 39 voor zekerheid dat u goed beslagen ten ijs komt.

Beëindigen overeenkomsten

Er zijn mogelijkheden om van gemaakte afspraken af te komen, maar dit is niet gemakkelijk. Het is goed om hierover juridisch advies in te winnen, om te voorkomen dat u zichzelf in de vingers snijdt of dat er conflict ontstaat.

Wij kunnen u onder andere helpen bij:

Vernietiging

Er is hierbij sprake van een wilsgebrek bij het aangaan van de overeenkomst: de bereidheid om een overeenkomst aan te gaan is gebrekkig tot stand gekomen. U bent bijvoorbeeld een overeenkomst aangegaan met een andere voorstelling van zaken. U zou de overeenkomst niet zijn aangegaan wanneer de juiste voorstelling van zaken duidelijk was. Hierbij is sprake van dwaling. Een wilsgebrek dat lijkt op dwaling is bedrog. Hierbij is echter nodig dat de andere partij de onjuiste voorstelling van zaken opzettelijk heeft geschetst.

Ten derde kan een partij u onder bedreiging dwingen om een contract te tekenen. Als laatste kan een partij misbruik maken van omstandigheden door bijvoorbeeld bij het aangaan van de overeenkomst gebruik te maken van bijzondere omstandigheden die de andere partij kwetsbaar maken.

Het is mogelijk om overeenkomsten die zijn aangegaan met een wilsgebrek te vernietigen. Dit heeft terugwerkende kracht en heeft dus als gevolg dat de overeenkomst in feite nooit heeft bestaan.

Ontbinden

Een losstaande mogelijkheid om een overeenkomst te beëindigen is ontbinding. Hierbij is bijvoorbeeld een ernstige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door een partij nodig. Ook is vereist dat de tekortkomende partij, van de andere partij de mogelijkheid heeft gekregen om binnen een redelijke termijn, de overeenkomst alsnog na te komen. De ene partij stuurt de tekortkomende partij dan een ingebrekestelling, waarin een fatale termijn staat. Hierna is de tekortkomende partij in verzuim en kan de overeenkomst worden ontbonden. Het gevolg van ontbinding is dat er weer een verbintenis ontstaat om dat wat al geleverd is ongedaan te maken, of om een vergoeding te betalen.

Er zijn bij het beëindigen van een overeenkomst nog meer mogelijkheden, maar ook de nodige uitzonderingen, haken en ogen. Laat uzelf goed adviseren door onze juristen wanneer u overweegt een overeenkomst te beëindigen.

(Koop)overeenkomsten toetsen

Over het algemeen is een overeenkomst vormvrij. Dit betekent dat iemand een overeenkomst naar eigen invulling op mag stellen. Dit kan mondeling gebeuren. Dit is niet aan te raden, aangezien deze mondelinge afspraken later lastig aan te tonen kunnen zijn. Ook bij schriftelijke overeenkomsten kunnen problemen ontstaan: De afspraken hierin kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Verder kan deze tegenstrijdige informatie bevatten. Dit kan, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis, grote (financiële) gevolgen hebben.

Een juridische controle van een overeenkomst door één van onze juristen is geen overbodige luxe. Zo bent u er zeker van dat u in alle rust kan tekenen en kunt u onnodige problemen uit de weg gaan.

Gratis intakegesprek

Onze intakebalie beoordeelt uw zaak kosteloos. Zo weet u snel waar u aan toe bent en hoe wij u kunnen helpen.


  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Non-conformiteit

  Wanneer u een product koopt, dan mag u er wettelijk vanuit gaan dat dit een goed product is. Wanneer een product niet voldoet aan de verwachtingen die u daar redelijkerwijs van mag hebben, dan spreken we van non-conformiteit van het product. Het is een veelvoorkomend begrip in het consumentenrecht. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat u een auto of camper koopt van een professionele, en kort daarna blijkt dat er onderdelen stuk zijn.

  Wij hebben dagelijkse ervaring met het aanspreken van verkopers van ondeugdelijke producten en kunnen hier van A tot Z bij helpen, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

  Aanneming van werk

  Wanneer er een overeenkomst wordt opgesteld waarbij de ene partij (de aannemer) zich verbindt op onafhankelijke basis een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen tegen betaling van een geldsom vanuit de opdrachtgever, spreken we van aanneming van werk. Een voorbeeld hiervan is het bouwen van een tuinhuisje. Hierover ontstaan dikwijls geschillen. Zo kan een aannemer zich niet houden aan de gemaakte afspraken tegenover de opdrachtgever. Het werk kan bijvoorbeeld niet voldoen aan de verwachtingen. Het is dan aan de opdrachtgever om dit aan te kaarten bij de aannemer.

  Bent u verwikkeld in een soortgelijk probleem? Wij kunnen onder andere de afspraken voor u nogmaals onder de loep nemen en kijken naar de mogelijkheden om de overeenkomst na te laten komen of te beëindigen.

  Incasso onbetaalde facturen

  Als ondernemer verricht u bepaalde werkzaamheden voor uw klant. De klant moet op basis hiervan een afgesproken geldbedrag betalen. De verplichtingen over en weer staan over het algemeen in een contract. Hier bent u allebei aan te houden. Als een van de partijen de afspraken vervolgens niet nakomt, is er sprake van een tekortkoming. Zo is denkbaar dat u de werkzaamheden uitvoert en de klant vervolgens weigert te betalen.

  Wij kunnen u helpen met een effectieve incassoprocedure, waardoor de klant kan worden gedwongen zich te houden aan de gemaakte afspraken. Zo hoeft u geen inkomstenverlies te lijden.

  Verbintenissenrecht advocaat vs verbintenissenrecht jurist

  Wij zijn juristen gespecialiseerd in het verbintenissenrecht. In de meeste situaties kunt u net zo goed bij een verbintenissenrecht advocaat als een verbintenissenrecht jurist terecht. Het voordeel van een verbintenissenrecht jurist is dat het vaak een stuk voordeliger is en dat uw zaak net zo goed en snel behartigd wordt. Ervaring is hierin key. Heeft u recht op een toevoeging? Dan brengen wij u in contact met onze partner. Zij zijn advocaten gespecialiseerd in verbintenissenrecht. Weet u nog niet of u een advocaat of jurist nodig heeft? Geen zorgen u kunt altijd bij ons terecht voor een gratis intake gesprek.

  7 dagen per week bereikbaar

  Ma - Vr:  08:00 - 20:00 uur
  Za & Zo: 12:00 - 16:00 uur

  Omnius Juristen BV

  Wij werken door heel Nederland.

  088 - 629 00 39
  office@omniusjuristen.nl

  Dr Hub van Doorneweg 167
  5026 RC Tilburg

  KvK 73373036

   

   

  Vaste en heldere tarieven

  Bij Omnius Juristen weet u altijd waar u aan toe bent. Als eerste juridische dienstverlener in Nederland biedt Omnius juridische diensten van juristen voor vaste tarieven. Bij meer complexe zaken werken specialisten van Omnius Juristen met een vast en helder uurtarief. U heeft achteraf dus geen ongewenste verrassingen.

  }

  Kosteloze telefonische intake

  Bij de intake wordt gezocht naar de best passende juridische oplossing voor uw situatie.

  Juridische kansen en risico's

  Wij schatten vooraf de juridische risico’s en kansen in. U weet vooraf waar u aan begint.

  i

  Onderhandelen, contract opstellen, bezwaar opstellen

  We komen op voor jouw belangen en gaan voor een maximaal juridisch resultaat.

  Procederen of in beroep

  Alleen als het echt nodig is

  Hoe kunnen wij u helpen?

  088 - 629 00 39

  Bel gratis met een jurist van de Omnius Intakebalie voor een eerstelijns advies en een inschatting van de slagingskans en eventuele kosten.

  7 dagen per week bereikbaar

  Ma - vr:  08:00 – 20:00 uur
  Za - zo:   12:00 – 16:00 uur

  Wij helpen u altijd, verzekerd of onverzekerd

  Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat 'de vrije advocaat keuze rechtsbijstandverzekering' ook voor bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen geldt. De vrije keuze van rechtshulpverlener betekent dat u een jurist of advocaat naar keuze mag inschakelen als u een rechtsbijstandverzekering heeft. Voorheen gold deze vrije keuze alleen voor gerechtelijke of administratieve procedures, maar nu is bepaald dat ook in de onderhandelfase al aanspraak op de vrije advocaat keuze kan worden gemaakt. De keuze is aan u.

  Wij gaan graag het gesprek met uw verzekeraar aan over uw dekking en het inschakelen van een rechtshulpverlener naar keuze.

  Wij werken inmiddels al jaren samen met een flink aantal rechtsbijstandverzekeraars maar helpen uiteraard ook als je verzekering geen dekking biedt of als je helemaal niet verzekerd bent.

  088 - 629 00 39

  Bel gratis met een jurist van de Omnius Intakebalie voor een eerstelijns advies en een inschatting van de slagingskans en eventuele kosten.

  7 dagen per week bereikbaar

  Ma - Vr:  08:00 – 20:00 uur
  Za & Zo:  12:00 – 16:00 uur

  Omnius Juristen BV

  Wij werken door heel Nederland.

  088 - 629 00 39
  office@omniusjuristen.nl

  Dr Hub van Doorneweg 167
  5026 RC Tilburg

  KvK 73373036

  Gratis intakegesprek

  Eén van onze juristen neemt binnen één werkdag contact met u op voor een gratis telefonisch intakegesprek.


   Ik ga akkoord met het privacy statement.

   • vaste en heldere tarieven
   • 7 dagen per week bereikbaar
   • Als beste beoordeeld (gemiddeld een 8)
   • Wij werken landelijk