Jurist arbeidsrecht

Jurist arbeidsrecht

Voor werkgevers >

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werknemer en werkgever. De wetgeving voorziet in regels voor iedere werknemer of werkgever, zoals onder andere hoe een arbeidsovereenkomst tot stand komt, de maximale lengte van een proeftijd, de rechten en plichten van werknemers en werkgevers, de loonbetalingsplicht tijdens ziekte, Re-integratie, en de verschillende vormen van ontslag.

Een groot deel van deze wetgeving is dwingend van aard – dit houdt in dat niet afgeweken mag worden van de wet – en biedt daarmee bescherming aan de werknemer. Het reduceert deels het machtsverschil tussen de ‘grote’ werkgever en de werknemer. Desalniettemin ontstaan vaak conflicten tussen werknemers en werkgevers om ontslag, loon of de voorwaarden in de arbeidsovereenkomst. Een jurist staat werknemers bij in arbeidsgeschillen en adviseert bij (dreigend) ontslag, reorganisatie, ziekte of re-integratie.

Ontslag

Verweerschrift UWV

Dreigt u ontslagen te worden door uw werkgever? Is er een ontslagaanvraag aanhangig bij het UWV WERKbedrijf? Of wilt u een (dreigend) ontslag aanvechten? De ontslagprocedure loopt in het algemeen via het UWV. Uw werkgever moet een aanvraag doen om u te mogen ontslaan. Een jurist arbeidsrecht kan u helpen de juiste redenen en gronden aan te voeren om het ontslag aan te vechten.

Direct contact voor een kosteloze intake

Beëindigingsovereenkomst (advies)

Heeft u een beëindigingsovereenkomst aangeboden gekregen? Wilt u met wederzijdse goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen? Of wilt u een beëindigingsovereenkomst laten beoordelen door een specialist? Voor beantwoording van deze vragen bent u bij de specialisten aangesloten bij Omnius aan het juiste adres.

Direct contact voor een kosteloze intake

Transitievergoeding / Gouden handdruk (advies)

Een transitievergoeding wordt meestal toegekend indien de werknemer is ontslagen of wanneer het ontslag in de risicosfeer van de werkgever ligt. Mede door de mogelijkheid van toekenning van een transitievergoeding doet u er goed aan een ontslagspecialist in te schakelen. Een Omnius jurist is zo’n specialist en zorgt ervoor dat u niet afgescheept wordt met een te lage transitievergoeding.

Direct contact voor een kosteloze intake

Naleving cao

Als uw werkgever zich niet houdt aan deze arbeidsvoorwaarden kunt u juridische actie ondernemen tegen uw werkgever. Dit kan ook wanneer u niet meer werkzaam bent voor die werkgever. Zo kunt u bijvoorbeeld tot vijf jaar terug loon opeisen als u te weinig betaald heeft gekregen. De arbeidsrecht specialisten staan u bij!

Direct contact voor een kosteloze intake


Arbeidsovereenkomst (advies)

Heeft u vragen over een aangeboden arbeidsovereenkomst? Of wilt u uw arbeidsovereenkomst laten beoordelen door een specialist? Een goede arbeidsovereenkomst is van groot belang. Raadpleeg een Omnius jurist wanneer u vragen heeft over een arbeidsovereenkomst of wanneer u uw arbeidsovereenkomst wilt laten beoordelen door een jurist arbeidsrecht.

Direct contact voor een kosteloze intake

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding houdt in dat u als werknemer na uw vertrek bij uw werkgever niet als werknemer bij een andere werkgever (vaak concurrent) dezelfde functie mag uitoefenen. Het beding houdt ook in dat u niet als zelfstandige vergelijkbare werkzaamheden mag verrichten. U voorkomt dit soort problemen door een goed advies van een jurist.

Direct contact voor een kosteloze intake

Loonvordering

Heeft u loon tegoed van uw (ex-)werkgever? Betaalt uw werkgever uw loon maar niet? U kunt in financiële problemen komen wanneer uw werkgever uw loon niet betaalt, terwijl u daar wel recht op heeft. Om financiële problemen te voorkomen kunt u het beste zo snel mogelijk een jurist arbeidsrecht inschakelen wanneer uw werkgever weigert uw salaris te betalen.

Direct contact voor een kosteloze intake

De rol van Omnius

Een jurist van Omnius Juristen biedt bijstand in alle zaken binnen het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Bij (dreigend) ontslag, een reorganisatie, ziekte of re-integratie staat een jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, de jurist regelt het voor u!

Doe nu de Document Check

Heeft u een ontslagbrief, beëindigingsvoorstel, brief (of toelichting op mondelinge) non-actiefstelling of verzoekschrift rechtbank ontvangen? Wenst u advies van een jurist over de te nemen stappen? Verstuur uw document naar Omnius en laat u door een jurist adviseren. Snel weten waar u aan toe bent? Verstuur uw document hier.

De specialisten


Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 – 629 00 39
of stel uw vraag via de website.