Jurist aansprakelijkheidsrecht

Jurist aansprakelijkheidsrecht

 

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. U kunt een ander persoon of bedrijf aansprakelijk stellen. Dit houdt in dat u een ander verwijt dat hij of zij u schade heeft toegebracht. Naast de compensatie is ook genoegdoening een doel dat via het aansprakelijkheidsrecht kan worden bewerkstelligd. Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit:

  • Contract of overeenkomst (wanprestatie)
  • Wettelijke aansprakelijkheid (onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid of werkgeversaansprakelijkheid)
  • Aansprakelijkheid voor motorvoertuigen (risicoaansprakelijkheid)

Beoordelen aansprakelijkheid

Uitgangspunt van het aansprakelijkheidsrecht is dat iedereen zijn eigen schade draagt. Hierop bestaan talloze uitzonderingen. Bij een schadeveroorzakend feit is het altijd de vraag wie aansprakelijk is voor uw schade. Goed juridisch advies is essentieel voor een succesvolle aansprakelijkstelling. Een jurist kan uw zaak beoordelen en iemand aansprakelijk stellen voor uw schade.

Dekking verzekeringspolis

Risico’s kunt u ondervangen door het sluiten van een verzekering. Na een schadeveroorzakende gebeurtenis kunt u idealiter uw schade vergoed krijgen door uw verzekeraar. In de praktijk blijkt dit vaak tegen te vallen. Vaak beroept een verzekeraar zich op een uitsluitingsclausule of betwist hij de dekking onder de polis. Een jurist kan bemiddelen, onderhandelen of procederen tegen een verzekeraar die weigert een vergoeding uit te keren.

Onrechtmatige daad en wanprestatie

De onrechtmatige daad en wanprestatie zijn de meest bekende vormen van verbintenissen en bron van aansprakelijkheid. Een onrechtmatige daad is een schadeveroorzakend feit dat bestaat zonder dat tussen de partijen een overeenkomst is ontstaan. Wanprestatie vloeit juist voort uit een overeenkomst of contract. De wanprestatie of onrechtmatige daad kan leiden tot een verbintenis tot schadevergoeding.

De rol van Omnius

Wilt u iemand aansprakelijk stellen of wordt u zelf aansprakelijk gesteld? Wilt u geld van uw verzekeraar? Een jurist van Omnius Juristen staat u bij in alle soorten aansprakelijkheidszaken. Van onrechtmatige daad tot wanprestatie en van verkeersongeval tot werkgeversaansprakelijkheid. Door middel van bemiddeling, procederen, onderhandelen of het opstellen van documenten; een jurist zorgt voor de best mogelijke uitkomst van uw zaak!

Doe nu de Document Check

Heeft u een brief van de advocaat of jurist van de wederpartij, overeenkomst of afwijzingsbrief van de verzekering ontvangen? Wenst u advies van een jurist over de te nemen stappen? Verstuur uw document naar Omnius en laat u door een  jurist adviseren. Snel weten waar u aan toe bent? Verstuur uw document hier.

De specialisten


Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 – 629 00 39
of stel uw vraag via de website.