Wat is een redelijke schadevergoeding?

Tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de schade moet een causaal verband bestaan. Dit houdt in dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en de gebeurtenis; alleen de schade veroorzaakt (direct of indirect) door de gebeurtenis komt voor vergoeding in aanmerking.

Bij materiële zaakschade is de berekening eenvoudig. Stel u krijgt een verkeersongeval waarbij u geen schuld te verwijten valt. Uw auto is total loss en had een waarde van EUR 40.000. Dit is de schade die u lijdt en komt voor vergoeding in aanmerking.

Bij de personenschade kan de berekening moeilijker zijn. Dit is het geval wanneer u door een ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Een voorbeeld:

U raakt gedeeltelijk verlamd door een ongeval waardoor u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. U kunt niet meer terugkeren naar uw oude functie en gaat daarom EUR 10.000 minder verdienen per jaar. Dit is de schade die u lijdt, maar daar houdt het niet op. In uw nieuwe functie kunt u geen promotie maken. Daarnaast heeft u thuiszorg nodig. In uw oude functie zou u promotie krijgen, waardoor u meer zou gaan verdienen. De misgelopen promotie (verhoogd loon), achteruitgang in loon en de kosten van de thuiszorg kunt u verhalen op de veroorzaker van de schade. Door de schadevergoeding gaat u ook belastingschade lijden. Dit is schade veroorzaakt door de belasting die u moet betalen over het bedrag aan schadevergoeding dat u heeft verkregen. De schadevergoeding is namelijk een fors bedrag, waardoor u via BOX III belasting over dit bedrag moet betalen. Ook hiermee wordt rekening gehouden bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding.

Zoals u ziet kunnen veel factoren meewegen bij de berekening van de schade. De berekening van de schadevergoeding is complex en werk voor een specialist. Een jurist kan alle schadeposten voor u aanwijzen en een berekening maken. Deze berekening dient als uitgangspunt bij de onderhandelingen of procedure tot verkrijging van uw schadevergoeding.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 - 629 00 39 (3 cpm)
of stel uw vraag via de website.

« Terug | In categorie: Letselschade