Wat houdt de huurbescherming voor middenstandsbedrijfsruimte in?

De huidige rechtsbescherming voor middenstandshuur houdt kort gezegd het volgende in. De huurders genieten termijnbescherming. De huur geldt in beginsel voor vijf jaren of meer indien dit is overeengekomen.  Na vijf jaar wordt de huur van rechtswege verlengd met vijf jaar. Wanneer een overeenkomst is gesloten met een looptijd van boven de vijf jaar, maar korter dan tien jaar, wordt na die termijn van rechtswege een verlenging gehanteerd die zoveel korter is dan vijf jaar als de eerste termijn langer is dan vijf jaar. In art. 7:303 BW is de huurprijsbescherming te vinden. Huurder en verhuurder zijn vrij om zelf de prijs te bepalen. Wanneer hieromtrent een geschil bestaat, kan men de rechter verzoeken de huur vast te stellen. Het criterium voor het bepalen van de prijs is wat men betaalt voor vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Een en ander wordt geconcretiseerd in lid 2 van dit artikel.  Naast de termijn- en huurprijsbescherming bestaat er ook bescherming op het gebied van de beëindiging van de huurovereenkomst. We gaan uit van het geval dat de verhuurder de huur op wil zeggen. Op grond van de wet moet de verhuurder gronden hebben voor de opzegging en de opzeggingstermijn naleven die de wet stelt. De huurder daarentegen hoeft geen gronden te vermelden. Als de huurder niet instemt met de beëindiging, is het de verhuurder die naar de rechter zal moeten stappen teneinde de huurovereenkomst te beëindigen. De verhuurder kan in die procedure alleen de gronden aanvoeren welke hij ook in eerste instantie heeft aangevoerd in de opzegging jegens de huurder. De rechter zal de vordering alleen toewijzen wanneer voldaan wordt aan een toewijzingsgrond.

De huurbescherming inzake bedrijfsruimte is zeer complex. Heeft u te maken met een huurgeschil of dreigende uitzetting? Neem contact op met een bij het Omnius netwerk aangesloten jurist huurrecht. Zo voorkomt u dat uw op zoek moet naar een nieuw pand.

Wij staan ook verhuurders bij. Wilt u de huur opzeggen? Of wilt u een ondernemer uit het verhuurder pand zetten? Neem contact op met een bij het Omnius netwerk aangesloten jurist huurrecht.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 - 629 00 39 (3 cpm)
of stel uw vraag via de website.

« Terug | In categorie: Huurrecht, Huurrecht (particulier), Vastgoedrecht, Vastgoedrecht