Wanprestatie, wat nu?

Heeft u een product gekocht, maar is de levering niet conform uw bestelling? Is een door u besteld product beschadigd afgeleverd? Of is een product niet, of te laat geleverd? U heeft recht op een goede levering van een gekocht product. Indien dit niet gebeurt, is in juridische termen sprake van wanprestatie. U kunt dan de nakoming van de gemaakte afspraken vorderen of vervangende schadevergoeding krijgen. Neem contact op met een jurist contractenrecht wanneer u te maken heeft met leveringsproblemen of wanneer u aangesproken wordt vanwege leveringsproblemen.

Wanprestatie, nakoming en vervangende schadevergoeding
Het is van belang dat u tijdig de leverancier in gebreke stelt, wanneer levering uitblijft, of indien de levering niet conform afspraak is. Door de ingebrekestelling krijgt de tegenpartij nog één kans te presteren volgens afspraak. Indien nakoming niet mogelijk is (bijv. een gekocht goed bestaat niet meer) of wanneer de tegenpartij ook na de ingebrekestelling niet presteert, is de tegenpartij in verzuim.

Na het intreden van het verzuim kunt u de overeenkomst ontbinden, uw geld terug krijgen, vervangende schadevergoeding vorderen of uw verplichtingen jegens de wederpartij opschorten. Eveneens gaat vanaf het verzuim de wettelijke rente lopen.

Jurist contractrecht
Het contractrecht is niet eenvoudig te doorgronden. U doet er daarom goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium een jurist contractrecht in te schakelen wanneer u te maken heeft met leveringsproblemen. De aangesloten juristen bij Omnius Juristen kunnen u dan optimaal adviseren of namens u een juridische procedure starten. Neem contact op met een jurist contractrecht om uw zaak te bespreken.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 - 629 00 39 (3 cpm)
of stel uw vraag via de website.

« Terug | In categorie: Contractenrecht