Wanneer ben ik als directeur aansprakelijk voor schulden van de onderneming?

Dat hangt af van het feit of u als directeur of bestuurder iets te verwijten valt. Er zijn drie soorten aansprakelijkheid waarmee u te maken kunt krijgen:

  • Onbehoorlijke taakvervulling (binnen of buiten faillissement)
  • Fiscale aansprakelijkheid
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid

De fiscale aansprakelijkheid ziet toe op de verplichting om belastingaangifte te doen en de belasting te betalen. De strafrechtelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die veroorzaakt wordt door het plegen van strafbare feiten zoals fiscale fraude.

De onbehoorlijke taakvervulling komt voor buiten faillissement en in faillissement. Het houdt in dat u als bestuurder uw taken niet naar behoren vervult. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u overeenkomsten sluit, terwijl u weet dat u deze niet kunt nakomen. De vennootschap of de curator tijdens een faillissement kan u hierop aanspreken.

Een jurist kan u verdedigen tegen een vordering van de vennootschap of curator. Zo voorkomt u een mogelijk persoonlijk faillissement.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 - 629 00 39 (3 cpm)
of stel uw vraag via de website.

« Terug | In categorie: Ondernemingsrecht