Tegen welke besluiten kan ik in bezwaar en beroep?

U kunt in bezwaar en beroep tegen besluiten waarbij u belanghebbende bent. Een besluit in de zin van het bestuursrecht houdt in een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Daarnaast moet u een belanghebbende zijn bij dat besluit. U bent een belanghebbende indien uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Een voorbeeld waarbij sprake is van een besluit en een belanghebbende: uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in verband met een verbouwing wordt afgewezen. Het negatieve antwoord op uw aanvraag is het besluit (beschikking) en uw belang is het verkrijgen van de vergunning ten behoeve van een verbouwing.

Heeft u te maken met een afwijzend besluit op een aanvraag tot vergunning? Of heeft u een ander conflict met de overheid? Raadpleeg een jurist bestuursrecht om bezwaar of beroep tegen het besluit in te stellen. Een jurist bestuursrecht kan u helpen uw gelijk te halen. Neem contact op met een jurist bestuursrecht.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 - 629 00 39 (3 cpm)
of stel uw vraag via de website.

« Terug | In categorie: Bestuursrecht