Mag mijn werkgever mij een andere functie toebedelen met een lager loon?

Over de functie
Allereerst zult u uw arbeidsovereenkomst moeten raadplegen. In de arbeidsovereenkomst staat doorgaans uw functie vermeld. Vaak is dit een ruim omschreven functie. In dat geval dient u een redelijke wijziging te accepteren. Als uw functie precies is beschreven en geen algemene functiebeschrijving aanwezig is, kan uw functie alleen worden gewijzigd met uw instemming.

Nog een andere mogelijkheid is het eenzijdig wijzigingsbeding. Dit houdt in dat de werkgever eenzijdig de functie van de werknemer mag veranderen. Dit eenzijdig wijzigingsbeding moet zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Toestemming van de werknemer is dan niet nodig. De wijziging moet wel voldoen aan maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Een jurist kan u adviseren of een wijziging van uw functie toegelaten is.

Als laatst zijn er de wijziging vanwege onvoorziene omstandigheden, die op grond van de redelijkheid en billijkheid en goed werknemerschap. Kleine wijzigingen in uw functie moet u op grond van het goed werknemerschap accepteren.

Over het loon
Ook de hoogte van het loon staat in uw arbeidsovereenkomst opgenomen. Dat kan niet zomaar worden veranderd door de werkgever. Wel kunt u altijd in onderling overleg bepalen dat het loon wijzigt.

Wilt uw werkgever uw functie of loon wijzigen en bent u het er niet mee eens? Neem contact op met een arbeidsspecialist voor advies.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 - 629 00 39 (3 cpm)
of stel uw vraag via de website.

« Terug | In categorie: Arbeidsrecht (werknemer)