Mag een verzekeraar de verzekeringsovereenkomst en polis beëindigen?

Dit is mogelijk, maar daar gelden strikte eisen voor. Een verzekeraar mag de verzekeringsovereenkomst beëindigen wanneer de verzekeraar de verzekering niet zou hebben geaccepteerd bij een juiste voorstelling van zaken. Kortom, wanneer u niet voldoet aan de mededelingsplicht vervalt mogelijk uw dekking voor de risico(‘s) waar de verzekering voor is afgesloten. De mededelingsplicht houdt in dat u alle feiten en omstandigheden moet melden, die van belang zijn bij de aanvraag van een verzekering.

Bij ontdekking van schending van de mededelingsplicht door de verzekeraar nadat de schade is ontstaan (intreding risico) kan de verzekeraar een uitkering (deels) weigeren.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 - 629 00 39 (3 cpm)
of stel uw vraag via de website.

« Terug | In categorie: Aansprakelijkheidsrecht