Kan ik schadevergoeding van de huurder verkrijgen bij niet juiste nakoming van de overeenkomst?

In beginsel kan bij elke niet juiste nakoming van een overeenkomst schadevergoeding wordt geëist. Dat geldt ook voor de huurovereenkomst. Een typisch voorbeeld van wanprestatie bij de huurovereenkomst is de (herhaaldelijk) te late betaling van de huurprijs of het veroorzaken van schade door de huurder aan het pand. De verhuurder kan de kosten die hij door toedoen van de huurder moet maken verhalen op de huurder. Vaak heeft de verhuurder een borgstelling bedongen bij het aangaan van de huurovereenkomst. Bij gebreken in de nakoming van de overeenkomst kan de verhuurder de borg – vaak in de vorm van een bankgarantie – aanspreken.

In faillissement wordt het anders. Alleen in het geval dat de waarde van de boedel niet wordt verminderd door een aanspraak op schadevergoeding is ruimte voor een schadevergoedingsvordering. Een huurspecialist kan u alles vertellen over schadevergoeding, huur en borg.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 - 629 00 39 (3 cpm)
of stel uw vraag via de website.

« Terug | In categorie: Huurrecht