Is het mogelijk een ontheffing te krijgen van het bestemmingsplan?

Soms passen bouwplannen niet in het geldende bestemmingsplan. In dergelijke gevallen is het mogelijk een ontheffing aan te vragen. Vier ontheffings- of vrijstellingsmogelijkheden zijn mogelijk:

  1. Een binnenplanse afwijking. Hierbij gaat het om een afwijking van het plan, waar het plan zelf in voorziet. Het bestemmingsplan bevat zelf de mogelijke ontheffingen.
  2. Kruimelgeval. In sommige gevallen is in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bepaald dat bepaalde activiteiten toegelaten zijn, terwijl deze niet in het bestemmingsplan staan.
  3. Een ontheffing die niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en een motivering van het besluit een goede ruimtelijke ordening bevat.
  4. Voor tijdelijke ontheffingen voorziet de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Een tijdelijke ontheffing is mogelijk.

Het afwijken van een bestemmingsplan is een complexe procedure die vraagt om een goed advies van een specialist. Rekening moet worden gehouden met talloze fatale termijnen en procedure. Een bestuursrechtspecialist kan u bijstaan bij het verkrijgen van een ontheffing of de weigering van de ontheffing aan te vechten.

 

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 - 629 00 39 (3 cpm)
of stel uw vraag via de website.

« Terug | In categorie: Bestuursrecht (particulier)