Een debiteur betaalt ook na de ingebrekestelling niet, mag ik mijn eigen verplichtingen opschorten?

Wanneer iemand niet voor uw diensten betaalt, of zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, heeft u het recht uw eigen verplichtingen op te schorten. Dit is een algemeen opschortingsrecht. Vooraleer u uw verplichtingen wilt opschorten, moet u nagaan of u voldoet aan twee eisen:

  • De vordering op de schuldeiser moet opeisbaar zijn (m.a.w.: de schuldenaar is reeds verplicht na te komen)
  • Er moet voldoende samenhang zijn tussen beide verbintenissen (connexiteit)

Een contractspecialist kan u adviseren of opschorting van uw verplichtingen is toegestaan in uw specifieke geval. Daarnaast kan een specialist u bijstaan bij het afdwingen van de nakoming van de verbintenis of aanvullende of vervangende schadevergoeding vorderen van de schuldenaar.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 - 629 00 39 (3 cpm)
of stel uw vraag via de website.

« Terug | In categorie: Contractenrecht