Vragen

Hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Vastgoedrecht

Kan ik de huur opzeggen vanwege dringend eigen gebruik?

Wilt u de huur van een pand beëindigen vanwege dringend eigen gebruik? Heeft u of uw familie een verhuurd pand nodig voor eigen gebruik? Of wilt u een pand renoveren waardoor de huurder (tijdelijk) weg moet? De huur dient in deze gevallen opgezegd te worden door de verhuurder. Dit is mogelijk via de opzegging vanwege dringend eigen gebruik. Raadpleeg een jurist wanneer u als verhuurder de huur op wilt zeggen vanwege dringend eigen gebruik.

Opzegging huurovereenkomst
De opzegging van een huurovereenkomst is gekoppeld aan allerlei formaliteiten. In Nederland genieten huurders veel bescherming (huurbescherming). Het is dan ook niet snel mogelijk de huur op te zeggen. Er dient altijd een grond aanwezig te zijn. Die grond is de opzegging vanwege dringend eigen gebruik. U moet als verhuurder voldoen aan drie vereisten:

  1. Er moet sprake zijn van dringend eigen gebruik;
  2. De belangenafweging moet in het voordeel van de verhuurder uitvallen;
  3. De huurder moet passende vervangende woonruimte kunnen verkrijgen.

Jurist huurrecht
Het huurrecht is complex te noemen. Als verhuurder doet u er daarom goed aan altijd professioneel advies in te winnen van een jurist huurrecht wanneer u te maken heeft met juridische kwesties omtrent huur. De juristen huurrecht aangesloten bij Omnius Juristen kunnen u optimaal adviseren wanneer u de huur op wilt zeggen vanwege dringend eigen gebruik.

Neem nu contact op met een jurist huurrecht om de huur op te zeggen vanwege dringend eigen gebruik.

Wie moet het pand onderhouden?

Heeft u last van achterstallig onderhoud in een huurpand? Weigert uw verhuurder het nodige onderhoud te verrichten? Of vraagt u zich als verhuurder af wie voor het onderhoud aansprakelijk is? De verhuurder is in de meeste gevallen aansprakelijk voor het onderhoud.

Zowel de huurder als verhuurder zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan het huurpand. De huurder draait op voor de kosten van klein onderhoud. Hierbij kunt u denken aan het schilderwerk aan de binnenzijde van het pand. Al het grote onderhoud komt voor rekening van de verhuurder. Hierbij kunt u denken aan het buitenschilderwerk, onderhoud aan technische installaties, een erfafscheiding of reparaties aan deuren, sloten, kranen etc. Wanneer een verhuurder hier niet aan voldoet en u heeft uw verhuurder hierop reeds aangesproken, is het aan te raden een jurist in te schakelen. Een in het huurrecht gespecialiseerde jurist aangesloten bij Omnius Juristen kan u helpen het nodige onderhoud af te dwingen bij de verhuurder.

Wat is huur voor bedrijfsruimte?

Huur van bedrijfsruimte moet worden onderscheiden van de huur voor overige bedrijfsruimte (art. 7:230a BW). Huur van bedrijfsruimte wordt ook wel middenstandsbedrijfsruimte genoemd. In middenstandsbedrijfsruimte bevindt zich meestal een winkel, kleinhandelsbedrijf, restaurant, café of ambachtsbedrijf. Deze vorm van huur kent een sterke huurbescherming. Dit houdt in dat de huurder niet zomaar door de verhuurder uit het pand kan worden gezet. Het is van belang voorafgaand aan het sluiten van een huurovereenkomst te bepalen of sprake is van middenstandsbedrijfsruimte. Raadpleeg een jurist huurrecht voor advies omtrent het huurrecht voor bedrijfsruimte of voor het opstellen van een huurovereenkomst.

Wat is huur van overige bedrijfsruimte?

Als bedrijfsruimte niet valt onder de middenstandsbedrijfsruimte, dan valt deze onder de bepaling van art. 7:230a BW (overige bedrijfsruimte). Bij deze vorm van huur kunt u denken aan banken, reisbureaus, kantoorruimte, kerken, scholen, bioscopen, ziekenhuizen en alle andere ruimten die niet vallen in het bereik van art. 7:290 BW. Voor de overige bedrijfsruimte is de bescherming minder sterk. Dit heeft te maken met het feit dat deze bedrijven doorgaans niet plaatsgebonden zijn. Met plaatsgebonden wordt bedoeld dat winkels vaak afhankelijk zijn van een lokale klantenkring. Die ondernemers hebben dus baat bij de plaats waar ze gevestigd zijn en daarom is ook de huurbescherming sterker.

Wat houdt de huurbescherming voor middenstandsbedrijfsruimte in?

De huidige rechtsbescherming voor middenstandshuur houdt kort gezegd het volgende in. De huurders genieten termijnbescherming. De huur geldt in beginsel voor vijf jaren of meer indien dit is overeengekomen.  Na vijf jaar wordt de huur van rechtswege verlengd met vijf jaar. Wanneer een overeenkomst is gesloten met een looptijd van boven de vijf jaar, maar korter dan tien jaar, wordt na die termijn van rechtswege een verlenging gehanteerd die zoveel korter is dan vijf jaar als de eerste termijn langer is dan vijf jaar. In art. 7:303 BW is de huurprijsbescherming te vinden. Huurder en verhuurder zijn vrij om zelf de prijs te bepalen. Wanneer hieromtrent een geschil bestaat, kan men de rechter verzoeken de huur vast te stellen. Het criterium voor het bepalen van de prijs is wat men betaalt voor vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Een en ander wordt geconcretiseerd in lid 2 van dit artikel.  Naast de termijn- en huurprijsbescherming bestaat er ook bescherming op het gebied van de beëindiging van de huurovereenkomst. We gaan uit van het geval dat de verhuurder de huur op wil zeggen. Op grond van de wet moet de verhuurder gronden hebben voor de opzegging en de opzeggingstermijn naleven die de wet stelt. De huurder daarentegen hoeft geen gronden te vermelden. Als de huurder niet instemt met de beëindiging, is het de verhuurder die naar de rechter zal moeten stappen teneinde de huurovereenkomst te beëindigen. De verhuurder kan in die procedure alleen de gronden aanvoeren welke hij ook in eerste instantie heeft aangevoerd in de opzegging jegens de huurder. De rechter zal de vordering alleen toewijzen wanneer voldaan wordt aan een toewijzingsgrond.

De huurbescherming inzake bedrijfsruimte is zeer complex. Heeft u te maken met een huurgeschil of dreigende uitzetting? Neem contact op met een bij het Omnius netwerk aangesloten jurist huurrecht. Zo voorkomt u dat uw op zoek moet naar een nieuw pand.

Wij staan ook verhuurders bij. Wilt u de huur opzeggen? Of wilt u een ondernemer uit het verhuurder pand zetten? Neem contact op met een bij het Omnius netwerk aangesloten jurist huurrecht.