Vragen

Hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Insolventierecht

Kan ik een faillissement voorkomen?

Een faillissement kan in bepaalde gevallen worden afgewend. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door een reorganisatie of akkoord met de schuldeisers. Een insolventiespecialist kan beoordelen wat voor uw onderneming de beste keuze is.

Ben ik verplicht het faillissement van mijn eigen onderneming aan te vragen bij grote schulden?

Nee u bent niet verplicht uw eigen faillissement aan te vragen. In sommige gevallen leidt het niet aanvragen van een faillissement echter tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder(s), indien zij overeenkomsten zijn aangegaan, terwijl zij wisten dat een faillissement onafwendbaar was of zij wisten dat de overeenkomsten niet nagekomen zouden worden. Bovendien zullen uw schuldeisers het faillissement aanvragen als u het niet doet.

Wat zijn de gevolgen voor mijn onderneming als een zakenrelatie failliet wordt verklaard?

Het faillissement van een zakenrelatie kan vergaande gevolgen hebben voor uw onderneming. Als u geld tegoed heeft van een relatie is de kans groot dat u daar niets meer van terug ziet. Vaak bevat de boedel van een onderneming niet genoeg baten om de schuldeisers te voldoen. Daarbij komt nog dat schuldeisers met een pand- of hypotheekrecht eerder geld zien dan de normale schuldeisers. Een insolventiespecialist kan u voorzien van advies als een relatie failliet is verklaard, of wanneer een faillissement dreigt. Samen met u zal de specialist de negatieve gevolgen zoveel mogelijk proberen te beperken.

Ik dreig failliet te gaan. Hoe beperk ik de schade?

Een faillissement betekent meestal het einde van uw onderneming. Wanneer u als eenmanszaak of vof een onderneming heeft gevoerd betekent het faillissement van uw onderneming ook het faillissement van uzelf in privé. Er is dus veel gelegen in het beperken van de schade.

Een beperkt aantal instrumenten kunnen worden ingezet bij een dreigend faillissement:

  • Reorganisatie van de onderneming. U kunt snijden in de kosten door bijvoorbeeld personeel te ontslaan. Ook is het mogelijk ongezonde delen van de onderneming af te stoten, of juist de gezonde delen af te stoten.
  • Een regeling treffen met de schuldeisers. Als u tot een betalingsregeling kunt komen met de schuldeisers zal het risico op een faillissement afnemen. Vaak is een betalingsregeling ook voor de schuldeisers aantrekkelijker dan een faillissement, omdat de zogenaamde concurrente schuldeisers vaak geen geld krijgen na een faillissement.
  • Verkoop deel van de onderneming
  • Aantrekking financiers/investeerders

Wist u dat 40% van alle faillissementen kan worden voorkomen? Door gerichte actie kan een Omnius insolventiespecialist uit het Omnius Juristennetwerk ook uw dreigende faillissement voorkomen. Niet alleen het faillissement kunt u voorkomen, maar ook een persoonlijk drama wanneer u als eenmanszaak of vof uw bedrijf voert.

 

Mijn aannemer is failliet, wat nu?

Veel bouwbedrijven gaan de laatste tijd failliet. Dat is vervelend voor hen, maar zeker ook voor degene die nog werk of geld tegoed hebben van deze bedrijven. Indien uw aannemer failliet gaat en u heeft een aanbetaling gedaan, ziet u het geld waarschijnlijk nooit meer terug. Dit komt doordat bij de afwikkeling van het faillissement bepaalde schuldeisers voorrang krijgen. Daarbij kunt u denken aan de bank, de belastingdienst, de curator en zekerheidsgerechtigden. Als laatste komen de concurrente schuldeisers aan bod. Dat bent u. In het beste geval ziet u nog iets van uw aanbetaling terug. Half geleverd werk wordt overigens niet afgemaakt. U zit ook nog eens met een bouwval. Dit is de realiteit van de hedendaagse faillissementspraktijk.

Hoe kan het faillissement worden aangevraagd?

Een faillissement kan op een viertal manieren tot stand komen.

1. Op eigen aangifte. Indien een bedrijf of persoon die meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, is het mogelijk dat de betreffende (rechts)persoon het faillissement aanvraagt. Het faillissement wordt aangevraagd bij de rechtbank. De aanvrager wordt altijd gehoord door de rechter waarop meestal het faillissement volgt.

2. Op verzoek van de schuldeisers. Crediteurs (schuldeisers) kunnen het faillissement van een bedrijf aanvragen indien zij geld tegoed hebben. Het faillissement moet aangevraagd worden door een jurist via een verzoekschrift. Vereist is dat er meerdere schuldeisers zijn en dat er minstens één opeisbare schuld bestaat. Wilt u het faillissement van een bedrijf aanvragen? Raadpleeg een jurist faillissementsrecht om uw zaak te bespreken.

3. Op aanvraag van het Openbaar Ministerie. Deze variant komt nauwelijks voor en houdt in dat in het openbaar belang het faillissement van een bepaald persoon moet volgen.

4. De rechtbank kan een surseance van betaling intrekken en het faillissement uitspreken.

Ik heb nog geld tegoed van een failliete relatie, wat nu?

Het faillissement van een (rechts)persoon zorgt er vaak voor dat u als crediteur met lege handen komt te zitten. Als u geld tegoed heeft van een failliete (rechts)persoon, moet u zich melden bij de curator. De curator beheert de boedel en zorgt ervoor dat de boedel wordt vereffend. Het vermogen van de gefailleerde wordt omgezet in geld en uitgekeerd aan de schuldeisers. Na aftrek van het salaris van de curator en de overige faillissementskosten wordt het restant verdeeld aan de schuldeisers. Deze groep schuldeisers wordt opgedeeld in vier groepen:

  • Boedelschuldeisers
  • Preferente schuldeisers
  • Concurrente schuldeisers
  • Achtergestelde schuldeisers (achtergestelde lening)

Indien u geen pand- of hypotheekrecht heeft zal u in de regel een concurrente schuldeiser zijn. Dit houdt in dat de boedelschuldeisers en de preferente schuldeisers als eerste geld ontvangen (indien de boedel dit toelaat) en dan pas de concurrente schuldeisers. Vaak heeft dit als gevolg dat u als concurrente schuldeisers geen of weinig geld terug zult zien. Meldt u in alle gevallen bij de curator van de gefailleerde als u nog goederen of geld tegoed heeft van het bedrijf of persoon.