Vragen

Hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

IE-recht

Een concurrent gebruikt mijn merk. Wat kan ik doen?

Tegen inbreuken op uw merk kunt u en moet u optreden. Zonder bescherming is uw merk namelijk weinig waard. U heeft immers niet voor niets een merk geregistreerd. Een merk is vaak veel geld waard en u moet voorkomen dat anderen misbruik maken van uw merk.

De inschakeling van een jurist is voor u de beste oplossing bij een merkinbreuk. De wet- en regelgeving is vaak moeilijk te doorgronden en vaak spelen er ook internationale aspecten die de situatie nog gecompliceerder maken.

Bij een inbreuk zal een jurist eerst een sommatie sturen naar degene die inbreuk maakt op uw merk. Indien dat niet het gewenste resultaat oplevert, kan een jurist als bemiddelaar optreden tussen u en de overtreder om zo te komen tot een schikking, regeling of licentie op het merk. Een bezwaarprocedure bij het registratiebureau (oppositieprocedure) of een gang naar de rechter zijn ook mogelijk. Het een en ander hangt af van uw wensen en de relevante feiten en omstandigheden.

Wacht nooit te lang met het inschakelen van een jurist wanneer u te maken heeft met een merkinbreuk. Zo voorkomt u schade aan uw merk en voorkomt u verwarring bij de afnemers van uw product of dienst.

Mijn onderneming wordt aangesproken wegens merkinbreuk, zijn er uitzonderingen op het merkrecht?

Een merkrecht is niet absoluut. Er bestaan een aantal uitzonderingen. Ten eerste kunt u een licentie verkrijgen op het gebruik van een merk. U betaalt een vergoeding en mag het merk – binnen een bepaalde bandbreedte – gebruiken. Ten tweede is er de zogenaamde uitputting van een merkrecht. Wanneer een merkhouder een bepaald product op de markt heeft gebracht binnen de EER (Europese Economische Ruimte), mogen bijvoorbeeld wederverkopers van die producten het merk gebruiken bij de promotie van die artikelen. Een jurist kan uw verdediging verzorgen als u wordt aangesproken door een merkhouder. Samen met u zal de jurist de strategie bepalen om alle mogelijke nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Hoe kan ik een idee beschermen?

Een idee als zodanig kunt u niet beschermen. Slechts wanneer uw idee is uitgewerkt, kunt u de uitwerking van het idee beschermen via het auteursrecht. Een idee (of: format) moet voldoende zijn uitgewerkt wil er bescherming ontstaan. Wanneer het idee voldoende is uitgewerkt verkrijgt u automatisch een auteursrecht op het idee. Een jurist kan u bijstaan wanneer u denkt dat iemand uw uitgewerkte idee gebruikt, of uw auteursrechten schendt.

Hoe draag ik een merk- of auteursrecht over?

Een auteursrecht kunt u eenvoudig overdragen via een schriftelijke akte. U moet van te voren wel zeker weten dat u de rechthebbende bent. Ook een merkrecht kan via een schriftelijke akte worden overgedragen. Een contractspecialist kan u voorzien van de juiste akte. Zo voorkomt u problemen achteraf en bent u ervan verzekerd dat de overdracht voldoet aan uw wensen en aan de wet.

Wat is een merkrecht?

Een merkrecht is de bescherming van een bepaald merk. Een merk kan bestaan uit een bepaald woord, een afbeelding, een kleur of zelfs een geluid. Alleen de rechthebbende mag het merk gebruiken (of een derde met toestemming van de rechthebbende). Een merkrecht ontstaat niet vanzelf, een merk moet namelijk worden geregistreerd. Een merk kan worden geregistreerd in de Benelux, op niveau van de Europese Unie of wereldwijd. Na de succesvolle registratie kan een merkhouder optreden tegen derden die het merk gebruiken, misbruiken of nabootsen.

Heeft u te maken met een geschil omtrent een merk? Of wilt u optreden tegen een merkinbreuk? Raadpleeg een jurist merkenrecht om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten juristen merkrecht aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het merkrecht en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist merkenrecht.

Hoe bescherm ik mijn auteursrecht?

In tegenstelling tot een merkrecht, verkrijgt u automatisch het auteursrecht over het werk dat u heeft geproduceerd. Bij een werk kunt u bijvoorbeeld denken aan een boek, artikel, brieven, films, muziek, toneelwerken, foto’s of software. U verkrijgt een auteursrecht wanneer uw werk origineel en waarneembaar is. Het mag dus geen kopie zijn en moet waarneembaar zijn (te lezen of horen).

Heeft u te maken met een geschil omtrent een auteursrecht? Of wilt u optreden tegen een inbreuk op uw auteursrecht? Raadpleeg een jurist intellectuele eigendom om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten juristen intellectuele eigendom aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het auteursrecht en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist auteursrecht.

Heb ik een portretrecht?

Een portretrecht is een recht dat toekomt aan de geportretteerde. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een gemaakt portret in opdracht en de situatie waarbij geen opdracht is verleend door de geportretteerde. In het eerste geval mag de geportretteerde het werk (bijv. een foto) kopieën maken. Bij portretten zonder opdracht kunt u denken aan een filmopname in een winkelstraat. Hierbij worden verschillende mensen op film opgenomen. De geportretteerden (het winkelend publiek) hebben een portretrecht. Dit is echter wel een beperkt recht. Men kan de publicatie van het materieel slechts tegenhouden indien een redelijk belang van de geportretteerde wordt geschonden. Wat is zo’n redelijk belang? Dat is bijvoorbeeld een financieel belang (het gaat om opname van een acteur die normaliter betaald wordt) of een privacybelang.

Heeft u te maken met een geschil omtrent een portretrecht? Of wilt u optreden tegen een inbreuk op uw privacy of financieel belang? Raadpleeg een jurist portretrecht om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten juristen portretrecht aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het portretrecht en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist merkenrecht.

Hoe krijg je auteursrecht?

U verkrijgt automatisch een auteursrecht wanneer u een werk produceert dat origineel en waarneembaar is.

Heeft u te maken met een geschil omtrent een auteursrecht? Of wilt u optreden tegen een inbreuk op uw auteursrecht? Raadpleeg een jurist intellectuele eigendom om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten juristen intellectuele eigendom aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het auteursrecht en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist auteursrecht.

Kan ik een inbreuk op mijn merkrecht aanvechten?

Tegen inbreuken op uw merk kunt u optreden. Wel moet u uw merk hebben geregistreerd. Allereerst zal een jurist merkrecht namens u een sommatie sturen naar degene die inbreuk maakt op uw merk. Indien dat niet het gewenste resultaat oplevert, kan een jurist als bemiddelaar optreden tussen u en de overtreder om zo te komen tot een schikking. Een bezwaarprocedure bij het registratiebureau (oppositieprocedure) of een gang naar de rechter zijn ook mogelijk. Neem contact op met een ervaren merkrecht jurist om een afspraak te maken als u advies nodig hebt omtrent het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.

Heeft u te maken met een geschil omtrent een merk? Of wilt u optreden tegen een merkinbreuk? Raadpleeg een jurist merkenrecht om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten juristen merkrecht aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het merkrecht en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist merkenrecht.

Mijn product wordt gekopieerd, wat nu?

Indien uw product wordt gekopieerd is het van belang te bepalen welke rechten u heeft. Het is mogelijk dat u een merkrecht heeft waar u een beroep op kunt doen. Daarnaast komt u wellicht een recht op een auteursrecht, kwekersrecht of modelrecht toe. In alle gevallen zal een jurist intellectuele eigendom er alles aan doen om de inbreukmakers aan te pakken en de inbreuk op uw rechten ongedaan te maken.

Heeft u te maken met een geschil omtrent een gekopieerd product of idee? Of wilt u optreden tegen een inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten? Raadpleeg een jurist intellectuele eigendom om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten jurist aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het intellectuele eigendom en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist intellectuele eigendom.

Wat is een octrooi (patent)?

Een octrooi is het alleenrecht dat een octrooihouder toekomt om gedurende een bepaalde tijd een uitvinding te exploiteren. Niemand anders dan de octrooihouder mag bijv. een bepaalde techniek toepassen. Dit alleenrecht wordt gerechtvaardigd door het feit dat met het doen van uitvindingen veel tijd en geld gemoeid zijn. Dit geld moet terugverdiend worden door de octrooihouder.

Heeft u te maken met een geschil omtrent een octrooi? Of wilt u optreden tegen een octrooiinbreuk? Raadpleeg een jurist octrooirecht om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten juristen octrooirecht aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het octrooirecht en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist octrooirecht.