Vragen

Hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Bouwrecht (particulier)

Wat valt onder een ‘verborgen gebrek’?

Een verborgen gebrek kan zijn een:

 • Ernstig gebrek
 • Minder ernstig gebrek

Ernstig gebrek
Bij het ernstige gebrek is de woning (deels) onbewoonbaar. U kunt door dit gebrek de woning niet bewonen. In beginsel is de vorige eigenaar aansprakelijk voor het gebrek en de schade die u daardoor lijdt. Het gebrek moet wel reeds hebben bestaan ten tijde van de levering of overdracht en het gebrek u niet bekend was.

Minder ernstig gebrek
De minder ernstige gebreken kunnen voor een bewijsprobleem zorgen. U moet namelijk aantonen dat het gebrek bestond vóór de overdracht. Tevens moet u kunnen bewijzen dat de verkoper wist van het gebrek, maar hier geen melding van heeft gemaakt. Daarnaast moet u voldoen aan een onderzoeksplicht; u moet er alles aan hebben gedaan om achter de staat van de woning te komen.

Wat géén verborgen gebrek is, zijn de gebreken aan de woning die door de loop van de jaren zijn ontstaan. Daarmee wordt bedoeld de schade die optreedt door verloop van tijd. Hierbij kan worden gedacht aan lichte scheuren in de muren (door de werking van het huis) of afbladderende verf op de kozijnen. Als verkoper kunt u deze kleine vormen van gebreken uitsluiten via een ouderdomsclausule.

Ik wil de aannemer die mijn woning (ver)bouwde aanspreken voor ontstane schade, hoe?

Schade aan uw woning kan een financiële strop zijn. Het is daarom van belang de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Of een aannemer aansprakelijk is voor uw schade hangt af van alle toepasselijke feiten en omstandigheden. Het is namelijk mogelijk dat u in de overeenkomst bent overeengekomen dat eventuele schade voor uw rekening komt. Ook is het mogelijk dat op grond van de algemene voorwaarden van de aannemer de aansprakelijkheid voor (bepaalde) schade is uitgesloten. Een jurist kan uw zaak beoordelen en bepalen wie aansprakelijk is en wie de schade draagt.

Hoe vecht ik een beslissing tot afwijzing van een bouwvergunning aan?

Na een afwijzing van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan die de afwijzende beslissing heeft genomen. In het bezwaarschrift voert u argumenten aan die het bestuursorgaan moeten overtuigen de vergunning alsnog te verlenen. Als ook uw bezwaarschrift geen reden is om de vergunning te verlenen kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. De bestuursrechter zal vervolgens uw aanvraag bekijken en oordelen of het bestuursorgaan mocht komen tot de beslissing die men heeft genomen. Een jurist kan u in beide instanties optimaal van dienst zijn.

Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning bundelt sinds 1 oktober 2010 verschillende vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu. Dit zorgt voor betere dienstverlening, minder papierwerk, kortere procedures en betere afstemming van voorschriften. De omgevingsvergunning heeft onder andere de volgende vergunningen gebundeld:

 • Aanlegvergunning
 • Alarminstallatievergunning
 • Ontheffing Bestemmingsplan
 • Bouwvergunning
 • Ontheffing Flora- en Faunawet
 • Gebruiksvergunning
 • Inritvergunning of uitwegvergunning
 • Kapvergunning
 • Milieuvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Natuurbeschermingswetvergunning
 • Objectvergunning
 • Projectbesluit
 • Reclamevergunning
 • Sloopvergunning