Vragen

Hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Bouwrecht

De gemeente wil niet samenwerken met mijn onderneming voor de realisatie van vastgoed, en nu?

Een gemeente kan net zoals andere partijen besluiten niet met u in zee te gaan. Dit is een vrije keuze. Het wordt echter anders wanneer u reeds afspraken heeft gemaakt, toezeggingen heeft gehad, of u vermoed dat een aanbestedingsprocedure niet juist is gevolgd. Ook kan het zijn dat een bouwvergunning onterecht is geweigerd, of de concurrent de nodige vergunning juist wel heeft gekregen. Wanneer u onrecht vermoed kunt u contact opnemen met een bouwrechtspecialist. De aangesloten juristen zullen beoordelen of de gemeente heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een gemeente en kan eventueel gerechtelijke vervolgstappen nemen.

Kan ik schadevergoeding eisen voor een niet-uitgevoerd, uitgesteld of afgeblazen project?

Wanneer sprake is van niet-nakoming kunt u de overige contractspartijen aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Deze schade kan bestaan uit kosten die u reeds heeft gemaakt, maar uiteindelijk niets opleveren. Ook in de precontractuele fase kunt u kosten hebben gemaakt. De beoordeling van de aansprakelijkheid en schadevergoeding is werk voor specialisten. Een bouwrechtspecialist kan u optimaal bijstaan als het gaat om het verhalen van schade.

Wie is verantwoordelijk voor een gebrek aan mijn gebouwde vastgoed?

Schade aan uw vastgoed kan een financiële strop zijn. Het is daarom van belang de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Of een aannemer aansprakelijk is voor uw schade hangt af van alle toepasselijke feiten en omstandigheden. Het is namelijk mogelijk dat u in de overeenkomst bent overeengekomen dat eventuele schade voor uw rekening komt. Ook is het mogelijk dat op grond van de algemene voorwaarden van de aannemer de aansprakelijkheid voor (bepaalde) schade is uitgesloten. Een jurist kan uw zaak beoordelen en bepalen wie aansprakelijk is en wie de schade draagt.

Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning bundelt sinds 1 oktober 2010 verschillende vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu. Dit zorgt voor betere dienstverlening, minder papierwerk, kortere procedures en betere afstemming van voorschriften. De omgevingsvergunning heeft onder andere de volgende vergunningen gebundeld:

 • Aanlegvergunning
 • Alarminstallatievergunning
 • Ontheffing Bestemmingsplan
 • Bouwvergunning
 • Ontheffing Flora- en Faunawet
 • Gebruiksvergunning
 • Inritvergunning of uitwegvergunning
 • Kapvergunning
 • Milieuvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Natuurbeschermingswetvergunning
 • Objectvergunning
 • Projectbesluit
 • Reclamevergunning
 • Sloopvergunning