Vragen

Hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Bestuursrecht (particulier)

Is het mogelijk een ontheffing te krijgen van het bestemmingsplan?

Soms passen bouwplannen niet in het geldende bestemmingsplan. In dergelijke gevallen is het mogelijk een ontheffing aan te vragen. Vier ontheffings- of vrijstellingsmogelijkheden zijn mogelijk:

  1. Een binnenplanse afwijking. Hierbij gaat het om een afwijking van het plan, waar het plan zelf in voorziet. Het bestemmingsplan bevat zelf de mogelijke ontheffingen.
  2. Kruimelgeval. In sommige gevallen is in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bepaald dat bepaalde activiteiten toegelaten zijn, terwijl deze niet in het bestemmingsplan staan.
  3. Een ontheffing die niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en een motivering van het besluit een goede ruimtelijke ordening bevat.
  4. Voor tijdelijke ontheffingen voorziet de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Een tijdelijke ontheffing is mogelijk.

Het afwijken van een bestemmingsplan is een complexe procedure die vraagt om een goed advies van een specialist. Rekening moet worden gehouden met talloze fatale termijnen en procedure. Een bestuursrechtspecialist kan u bijstaan bij het verkrijgen van een ontheffing of de weigering van de ontheffing aan te vechten.

 

Kan ik het verkrijgen van een vergunning afdwingen via de rechter?

Een aanvraag voor een vergunning kan worden geweigerd door het bestuursorgaan waar u de aanvraag heeft ingediend. Als ook het bezwaarschrift niet tot het gewenste resultaat heeft geleid kunt u in beroep bij de bestuursrechter. Een rechter zal uw aanvraag en het besluit van het bestuursorgaan toetsen. Het is van belang u te laten adviseren door een bestuursrechtspecialist. In het bestuursrecht gelden strikte termijnen en moet u mogelijk eerst andere procedures doorlopen voor u naar de rechter kunt. Een bestuursrechtspecialist kan u voorzien van het beste advies en uw beroepsschrift opstellen, indienen en toelichten bij de rechtbank.

Wij krijgen onze vergunning niet rond. Wat kunnen we doen?

De aanvraag voor een vergunning moet voldoen aan vele wettelijke (milieu)eisen. Als uw aanvraag daar niet aan voldoet is het mogelijk dat uw aanvraag wordt afgewezen. Ook is het mogelijk dat buren of milieuactivisten uw aanvraag dwarsbomen. Gelukkig voor u kunt u tegen een afwijzing van een aanvraag voor een vergunning bezwaar en beroep indienen. Ook is het zo dat de relevante wet- en regelgeving voor uitleg en interpretatie vatbaar is.

Bij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kunt u denken aan een aanvraag die niet voldoet aan bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen en bouwvoorschriften. Als u de vergunning niet krijgt, kunt u het besluit aanvechten.

Grofweg drie procedures zijn mogelijk om alsnog de gewenste vergunning te krijgen:

  1. Indiening bezwaarschrift. Op basis van uw bezwaren moet het bestuursorgaan een nieuwe beslissing nemen.
  2. In beroep bij de bestuursrechter. De bestuursrechter kijkt of het bestuursorgaan tot de beslissing mocht komen die zij heeft genomen.
  3. Hoger beroep. Als de uitspraak van de rechter u niet bevalt kunt u in veel gevallen ook in hoger beroep. Een hogere rechter kijkt nogmaals naar uw zaak en kan de uitspraak van de lagere rechter vernietigen of bevestigen.

In welk stadium u zich ook bevindt, een jurist kan u altijd van dienst zijn. De bij het Omnius Juristennetwerk aangesloten specialisten bestuursrecht zullen er alles aan doen om u toch die vergunning te bezorgen.

 

Hoe vecht ik een overheidsbesluit aan?

Niet alle overheidsbesluiten kunt u aanvechten. Alleen de besluiten waarbij u of uw onderneming persoonlijk in uw belangen wordt getroffen komen in aanmerking voor bezwaar en beroep. Hierbij kunt u denken aan het besluit van een gemeente waarbij uw aanvraag voor een vergunning wordt afgewezen. Tegen een dergelijk besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Als ook uw bezwaren worden afgewezen kunt u in beroep bij de bestuursrechter. Een jurist kan u in beide instanties optimaal van dienst zijn. Hij of zij kan de nodige juridische documenten opstellen en eventueel een zitting bijwonen om uw belangen te behartigen.