Vragen

Hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Ambtenarenrecht

Kan ik worden overgeplaatst?

In beginsel kan uw werkgever besluiten u over te plaatsen. U bent namelijk aangesteld als ambtenaar. De werkgever is daarom bevoegd eenzijdig wijzigingen in de rechtspositie door te voeren. Dit betekent echter niet dat deze bevoegdheid onbeperkt is. Tegen een besluit tot overplaatsing kunt u uw bezwaren kenbaar maken. Dit kan bij de bezwarencommissie van uw werkgever of zelfs bij de rechter. Een jurist kan u voorzien van het nodige advies wanneer u wordt geconfronteerd met een besluit tot overplaatsing.

Heb ik recht op een wachtgelduitkering?

Nee, meestal heeft een ambtenaar recht op een WW-uitkering die wordt aangevuld met een bovenwettelijke regeling. De bovenwettelijke regeling bestaat uit een aanvullende uitkering en een aansluitende uitkering en is bedoeld om bij de wachtgelduitkering aan te sluiten.

Kan ik een disciplinaire straf aanvechten?

Het is mogelijk dat u het niet eens bent met een opgelegde disciplinaire straf. In dat geval kunt u via een bezwaarschrift uw bezwaren kenbaar maken bij uw werkgever. Een jurist kan namens u alle relevante feiten en omstandigheden aanvoeren om de straf ongedaan te maken of te matigen.