Vragen

Hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Aansprakelijkheidsrecht

Een winkel (of webwinkel) komt zijn verplichtingen niet na, en nu?

Als consument wordt u door de wet beschermd. Bij de koop van goederen heeft u bijvoorbeeld recht op een deugdelijk product. De verkoper moet zorg dragen dat het gekochte goed voldoet aan de eisen die aan het goed gesteld mogen worden en u heeft garantie. Als het gekochte product binnen de garantietermijn kapot gaat, of het niet voldoet aan redelijke verwachtingen, is het product ondeugdelijk. U heeft recht op herstel van het product, of wanneer dat niet mogelijk is, op vervanging. Vaak gaat het op dit punt mis. Veel verkopers weigeren garantie, herstel of vervanging. Indien u er niet uitkomt heeft u als consument het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Dit houdt in dat u de koopovereenkomst beëindigt, het product terug moet geven en u het aankoopbedrag (deels) terugkrijgt. Een jurist kan u adviseren welke stappen u het beste kunt nemen wanneer u een conflict heeft met een verkoper of fabrikant.

Wie moet mijn schade betalen na een verkeersongeval?

In beginsel draagt iedereen zijn eigen schade. Wanneer iemand anders echter aansprakelijk is voor uw schade, moet die ander uw schade vergoeden. Bij een verkeersongeval is dit de veroorzaker van het ongeval of de schade. Wanneer geen dader aan te wijzen is, u zelf geen eigen schuld heeft, of de dader is doorgereden, kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Een jurist kan uw zaak beoordelen en bezien of iemand voor uw schade aansprakelijk is en eventueel vervolgstappen nemen.

Mag een verzekeraar de verzekeringsovereenkomst en polis beëindigen?

Dit is mogelijk, maar daar gelden strikte eisen voor. Een verzekeraar mag de verzekeringsovereenkomst beëindigen wanneer de verzekeraar de verzekering niet zou hebben geaccepteerd bij een juiste voorstelling van zaken. Kortom, wanneer u niet voldoet aan de mededelingsplicht vervalt mogelijk uw dekking voor de risico(‘s) waar de verzekering voor is afgesloten. De mededelingsplicht houdt in dat u alle feiten en omstandigheden moet melden, die van belang zijn bij de aanvraag van een verzekering.

Bij ontdekking van schending van de mededelingsplicht door de verzekeraar nadat de schade is ontstaan (intreding risico) kan de verzekeraar een uitkering (deels) weigeren.

Ik heb schade veroorzaakt, maar voel mij niet aansprakelijk. Ben ik schadeplichtig?

Wat u voelt is voor het recht en de feiten niet relevant. Wetgeving, lagere regelgeving en jurisprudentie bepaalt of iemand aansprakelijk is voor schade die een ander heeft geleden.

In het Nederlandse recht staat een beginsel centraal dat bepaalt dat iedereen zijn eigen schade draagt. Alleen als een ander aansprakelijk is moet de veroorzaker van die schade de schade vergoeden. Voorts hangt het af van het soort gedraging of u aansprakelijk bent voor schade. Vooral binnen het verkeersrecht gelden soms verrassende regels als het gaat om aansprakelijkheid.

Een Omnius aansprakelijkheidsspecialist uit het Omnius Juristennetwerk kan uw zaak beoordelen en u vertellen of u aansprakelijk bent voor schade die u zou hebben veroorzaakt bij een ander. Als blijkt dat u aansprakelijk bent voor uw gedraging en de schade is de volgende vraag of u schadeplichtig bent en voor welk bedrag. Soms heeft de schadelijdende partij namelijk eigen schuld.

Raadpleeg altijd een jurist als u aangesproken wordt vanwege het veroorzaken van schade. Voorkomen kan worden dat u teveel schadevergoeding moet betalen, of dat u voor de rechter moet komen.