Bij welke rechter moet ik mijn zaak aanhangig maken?

Het hangt van uw zaak af welke rechter bevoegd is. In het algemeen geldt dat de bestuursrechter bevoegd is. Bij belastingzaken is de belastingrechter bevoegd. De bestuursrechter is een speciale rechter bij de rechtbank die alleen bestuurszaken behandelt. Uw zaak wordt aangebracht door middel van een beroepsschrift.

In (hoger) beroep hangt het af om wat voor zaak het gaat. Het onderwerp van de zaak bepaalt welke rechter bevoegd is. We kennen de volgende (hoger beroeps)rechters:

  • Rechtbank, sector bestuursrecht. Hier worden in eerste aanleg (de eerste rechter) de meeste algemene zaken aangebracht. Denk hierbij aan vergunningverlening, vreemdelingenrecht en het bouwrecht.
  • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. De Afdeling behandelt zaken in hoger beroep. Er kan geen hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak worden ingesteld, als dit kan bij de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven (zie hieronder). De RvS is de algemene hoger beroepsrechter.
  • Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Dit gerecht is bevoegd als het gaat om zaken over uitkeringen (sociale zekerheid) en de rechtspositie van ambtenaren, zowel in hoger beroep als eerste aanleg.
  • Het College van Beroep voor het bedrijfsleven doet uitspraak over bedrijfseconomische zaken. Over besluiten van bedrijfslichamen en de Sociaal-economische Raad (SER), doet het CBB zowel uitspraak in eerste aanleg als in hoger beroep. Alleen hoger beroep bij het CBB is mogelijk bij besluiten op grond van wetten die genoemd staan in de wet, zoals de Telecommunicatiewet, de Tabakswet en de Mededingingswet.
Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 - 629 00 39 (3 cpm)
of stel uw vraag via de website.

« Terug | In categorie: Bestuursrecht