Rechten ZZP’ers

De maatregelen die de overheid heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zoals het thuisblijfadvies, raken kleine ondernemers en zzp’ers hard. Veel kleine ondernemers zullen noodgedwongen inkomsten gaan mislopen. Er worden echter tijdelijke voorzieningen getroffen waar zelfstandige ondernemers met financiële problemen gebruik van kunnen maken.

Kunnen ZZP’ers tijdelijke bijstand aanvragen?

Ja, het kan zijn dat u recht heeft op financiële bijstand. Er komt een tijdelijke extra Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) ondersteuning voor ZZP’ers die door de corona crisis in financiële problemen zijn gekomen. Dit kan zijn in de vorm van een aanvulling op uw inkomen, een lening, of een krediet. Een Bbz-uitkering kunt aanvragen bij de gemeente waarin u woont.

Tozo

Zelfstandige ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Er zijn 2 vormen van ondersteuning.

  • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot het sociaal minimum
  • Lening voor bedrijfskapitaal

De Tozo geldt (vooralsnog) voor 3 maanden en wordt uitgevoerd door de gemeente waarin u woont.

BMKB

Om te voorkomen dat getroffen bedrijven in problemen komen zijn de regels omtrent de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Bedrijven met minder dan 250 fte kunnen onder betere voorwaarden geld lenen. De overheid staat garant voor een deel van de lening en de borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.

Versoepeling uitstel van betaling

Ondernemers en ZZP’ers met betalingsproblemen, veroorzaakt door het corona virus, kunnen de belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dan kan wanneer u aangifte heeft gedaan en een aanslag hebt ontvangen. Daarnaast verlaagt de Belastingdienst tijdelijk de invorderings- en belastingrente.

Noodloket

Onderdeel van het ‘Noodpakket voor banen en economie’ is een noodloket. Ondernemers die hun geheel of grotendeels verliezen kunnen daar terecht voor een eenmalige gift van € 4000,-. Het gaat hier vooral om horecagelegenheden en andere bedrijven die als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft getroffen (zoals de 1,5 m afstandsregel), hun inkomsten geheel hebben zien teruglopen, terwijl hun vaste lasten doorlopen.

Opdracht opgezegd?

Als er geen specifieke afspraken gemaakt zijn, dan mag een opdrachtgever te allen tijde opzeggen. Ook zonder overmacht mag de opdracht dus worden opgezegd, waarbij de ZZP’er natuurlijk wel recht heeft op uitbetaling van de reeds gedane werk. Het is dus belangrijk om in de overeenkomst, of algemene voorwaarden vast te leggen dat opdrachtgever niet zomaar op mag zeggen en wat de financiële gevolgen zijn als dit toch gebeurt.

Juridisch advies

U kunt altijd proberen uw opdracht door te laten lopen. Wellicht zijn er mogelijkheden om, desnoods enigszins aangepast, de werkzaamheden voort te kunnen zetten. Gaat u hierover het gesprek et uw opdrachtgever aan dan is het zinvol om eerst juridisch advies in te winnen

Gratis: juridische helpdesk coronacrisis

Onze juridische helpdesk staat 7 dagen per week voor u klaar om concreet een eerste juridische advies te geven. Zonder dat u bang hoeft te zijn dat u meteen aan hoge kosten bent gebonden. Mocht het toch nodig zijn een dossier aan te maken, dan hanteren wij de meest gunstige tarieven en voorwaarden.

Bel de juridische helpdesk: 088 629 00 39 of stuur ons een bericht per e-mail.