Ontslag in coronacrisis

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn er door de overheid maatregelen genomen die verstrekkende gevolgen hebben. Bedrijven hebben te maken met werkvermindering of stilval van de werkzaamheden. Ze zien de omzet flink dalen en vragen zich af of ze (vaste) medewerkers mogen ontslaan vanwege de maatregelen. Wij leggen uit wat de regels zijn rondom een medewerker ontslaan vanwege het coronavirus en we geven ook alternatieve opties. 

Bel de juridische helpdesk: 088 629 00 39 of stuur ons een bericht per e-mail.

Heeft u vragen over het arbeidsrecht en het ontslaan van medewerkers vanwege het coronavirus? Bij Omnius kunt u rekenen op expertise op het gebied van het arbeidsrecht. We zoeken met u naar een oplossing die past bij het gewicht van de zaak en schakelen alleen een arbeidsrechtjurist in wanneer dit echt nodig is. Zo bespaart u tot wel 30% op uw juridische kosten. Zeven dagen per week kunt u uw hulpvraag voorleggen aan de intakebalie. Dit is kosteloos en vrijblijvend. Bel de juridische helpdesk: 088 629 00 39 of stuur ons een bericht per e-mail.

Medewerker ontslaan vanwege het coronavirus

Vanwege teruglopende omzet kan het zijn dat u zich genoodzaakt ziet om medewerkers te ontslaan, omdat u ze niet langer kan betalen. Dan komt de vraag op of u medewerkers mag ontslaan om het bedrijf financieel gezond te houden tijdens de uitbraak van het coronavirus.

Ontslag van medewerkers vanwege de uitbraak van het coronavirus

Vanwege de genomen maatregelen heeft de regering soepele regelingen opgesteld waardoor het mogelijk is om vanuit de overheid te lenen en kredieten te verhogen. Hierdoor kunnen bedrijven over voldoende liquide middelen beschikken om aan de lopende verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van loon.

Ondanks deze maatregelen kan het zijn dat een bedrijf te weinig geld heeft om medewerkers te betalen. De werknemers zien zich dan gedwongen om medewerkers te ontslaan. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen heeft u toestemming nodig van het UWV. Als u een beroep doet op de NOW-regeling dan committeert u zich eraan dat u in die maanden geen medewerkers ontslaat vanwege bedrijfseconomische redenen.

Als de situatie langer voortduurt dan de periode waarover u tegemoetkoming ontvangt op grond van de NOW-regeling (dat is nu 3 maanden met de mogelijkheid van 3 maanden verlenging) dan kunt u wel een ontslagaanvraag indienen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen.

Ontslag tijdens de proeftijd vanwege het coronavirus

Als een medewerker een arbeidscontract met een proefbeding heeft dan mag zowel de werkgever als de werknemer het contract direct opzeggen.

Mag de werkgever gebruik maken van dit proefbeding omdat de werkzaamheden vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn weggevallen? Ja, dat mag de werkgever doen! Ook als het contract nog niet gestart is, bijvoorbeeld omdat de startdatum van het contract over een week is.

Het ontslag tijdens de proeftijd is een andere vorm van beëindiging van een dienstverband dan die vanwege bedrijfseconomische redenen. Als een werkgever een medewerker ontslaat tijdens de proeftijd dan heeft dan geen gevolgen voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling).

Heeft u vragen over het ontslag tijdens de proeftijd vanwege het coronavirus? Bij Omnius kunt u rekenen op expertise op het gebied van het arbeidsrecht. Zeven dagen per week kunt u uw hulpvraag voorleggen aan de intakebalie, telefonisch en via WhatsApp. Dit is kosteloos en vrijblijvend.

Niet verlengen van tijdelijke contracten

Als een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een medewerker eindigt, dan is de werkgever niet verplicht om het contract te verlengen. Ook niet in de huidige situatie met de maatregelen die genomen zijn vanwege het coronavirus.

Wel is de werkgever verplicht om een maand voor de einddatum van het contract aan te geven bij de medewerker of het contract verlengd wordt. Dit is de aanzegtermijn. Als de werkgever dit niet tijdig aanzegt dan moet hij de medewerker een vergoeding van maximaal 1 maand loon betalen.

In sommige gevallen geldt er geen aanzegtermijn:

  • de arbeidsovereenkomst duurde minder dan 6 maanden.
  • de einddatum van de arbeidsovereenkomst is niet vastgesteld op een datum maar bijvoorbeeld op het einde van een project.
  • in de arbeidsovereenkomst is een uitzendbeding vastgelegd.

Heeft u een werknemer al toegezegd dat het tijdelijke contract wordt verlengd dan is dit een aanbod tot voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Is de werknemer op dit aanbod ingegaan, dan houdt dit in dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst is. De werkgever kan niet eenzijdig op de toezegging van het contract terugkomen.

Heeft de werknemer nog niet ingestemd met de verlenging, dan kan de werkgever het aanbod intrekken als er geen termijn verbonden is aan de aanvaarding door de werknemer. Heeft u de werknemer 7 dagen gegeven om te laten weten of hij instemt met de verlenging, dan kan u binnen deze termijn het aanbod niet intrekken.

Wat kan een werkgever doen voor zijn medewerkers?

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan het zijn dat u minder of geen werk heeft voor uw medewerkers. De inkomsten lopen terug. In dat geval kunt u een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Als u wel voldoende werk heeft, dan heeft u de verplichting om uw medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen besmetting met het virus. Geef uw medewerkers informatie over het beperken van de kans op besmetting. Ook dient er voldoende ruimte te zijn tussen medewerkers op de werkvloer. Daarnaast wordt er vanuit de overheid gevraagd om medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken.

Vragen over het ontslag vanwege het coronavirus

De arbeidsrechtjuristen van Omnius behartigen uw belangen en helpen u bij zowel veelvoorkomende als complexe problemen. Ook als het gaat over vragen rondom het ontslag vanwege de gevolgen van het coronavirus helpen wij u graag.

Omnius werkt volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp: wij bieden een kwalitatief product voor een zo laag mogelijke prijs. Zeven dagen per week kunt u uw hulpvraag voorleggen aan de intakebalie. Dit is kosteloos en vrijblijvend. In sommige gevallen volstaat een digitale oplossing, in andere gevallen is advies van een jurist en of advocaat gewenst. U krijgt vooraf duidelijkheid over afspraken en tarieven. Bel onze intakebalie of stuur ons een bericht via WhatsApp.

Neem contact met ons op

Onze juristen en advocaten helpen u om potentiële problemen voor te zijn. Onze juridische helpdesk staat 7 dagen per week voor u klaar om concreet een eerste juridische advies te geven. Zonder dat u bang hoeft te zijn dat u meteen aan hoge kosten bent gebonden. Mocht het toch nodig zijn een dossier aan te maken, dan hanteren wij de meest gunstige tarieven en voorwaarden.

Bel de juridische helpdesk: 088 629 00 39 of stuur ons een bericht per e-mail.