Copyright

De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht van OmniLegal B.V., haar licentiegevers, of derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan OmniLegal B.V. ten behoeve van de website www.omniusjuristen.nl.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door OmniLegal B.V.U mag de informatie die u op deze website ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U dient zich te onthouden van het gebruik voor andere (zakelijke of commerciële) doeleinden.

Wij verdedigen ons auteursrecht. Overneming van teksten, beeldmaterieel of het ontwerp van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming resulteert in juridische actie.